Vær på vakt mot kondens!

Vedvarende dugging på nedre del av vinduer er ofte et dårlig tegn. Vær på vakt.

I mange leiligheter og boliger er det problemer med dugg på vinduer og innestengt, fuktig luft. Dette trenger ikke å være et problem, men ved høy fuktighet over tid er det en klar fare for oppblomstring av muggsopp.
En slik vekst kan være godt synlig og føre til en tydelig lukt, men andre ganger kan det gå lang tid før man oppdager noe tegn til at det er noe galt. I mellomtiden kan det ha vært en usynlig, negativ belastning på inneklimaet i boligen.

Sopp på kalde flater
I leiligheter hvor det produseres mer fuktighet enn hva utluftingen klarer å trekke ut, er det en generell fare for så høye fuktverdier at det oppstår vekst av muggsopp. Ekstra stor fare for vekst er det i forbindelse med overflater som kjøles ned på grunn av varmetap, dvs. særlig yttervegger. På slike kalde flater vil det lett kunne dannes kondens. Bak hyller, skap, nede i hjørner og bak møbler hvor det er lite luftsirkulasjon øker risikoen desto mer. Her vil man ikke ha noen effektiv luftsirkulasjon som ellers skulle kunne varme opp og tørke ut den kondenserte luftfuktigheten.

Ytterligere tilførsel av vanndamp fra dusjing, matlagning og klesvask og -tørk kan forsterke problemet med kondensering og vekst av muggsopp. I utgangspunktet vil dette kunne sammenlignes med dugg på bilruter. Før varmeapparatet startes vil pusten din lett kunne skape dugg på bilruta, mens etter noe tid vil den varme luften uten problemer kunne tørke ruta.

Se etter kondens
Hvordan kan man se om det er unormal kondensering og eventuelle følgeskader? Hvis det er vedvarende dugging på nedre del av vinduer, er det ofte et dårlig tegn. I andre tilfeller må man sjekke nøye bak møbler som står plassert inntil yttervegger, gjerne i rom med lav temperatur og redusert utlufting. Disse forholdene finner vi ofte på soverom, bak for eksempel garderobeskap. Andre utsatte steder er innsiden av skyvedørsgarderober eller bak klærne som blir lagret innerts i nederste hylle i klesskapet.

Tiltak
Forebyggende tiltak for å unngå kondensering er å bedre utluftingen, øke oppvarmingen - i hvert fall i deler av døgnet og ommøblering. I tillegg kan endring av fuktproduksjonen redusere risikoen for kondensering og vekst av muggsopp.

Hvis det er etablert muggsopp på ytterveggen, må denne fjernes. Dette er ofte mulig å få til ved å skrubbe over flaten med en fuktig klut (gjerne mikrofiberklut), svamp og lignende. I forbindelse med rengjøringen kan man bruke et desinfiserende middel, for eksempel 5% klorinoppløsning. Hvis det er tegn til at muggsoppen sitter på baksiden av tapet, må man avdekke videre inn i veggen til det ikke er ytterligere synlig skade.

Når selve skaden er fjernet, er det viktig å få endret forholdene slik at ikke skadene kommer tilbake på ny. Her må man være klar over at bruk av ulike soppdrepende midler eller andre "vidundertiltak" ikke kan forventes å være effektive! Bruk sunt fornuft og ta tak i fuktbelastningen (les: årsaken). Et godt tips kan være å sikre en økt utlufting av bad (montere og bruke elektrisk avtrekksvifte) og kjøkken samt følge med på hvordan oppvarming/utluftingen av soverommet fungerer.