Dårlig inneklima kan gi store plager

Røykes det innendørs er dette som oftest den dominerende og helsemessig mest betenkelige forurensningskilden. Foto: Dominik Martin

Ugunstige forhold i innelufta kan forårsake reaksjoner hos en del mennesker. Dette kan variere fra milde sanse- eller komforteffekter til mer alvorlige helseeffekter.
Reaksjonene avhenger av hva man puster inn, i hvilke mengder, hvor ofte, over hvor lang tid og hvor mottagelig eller følsom man er. Helseeffektene er ofte diffuse som for eksempel såre øyne, luftveissymptomer, tretthet eller hodepine. Disse behøver ikke ha sammenheng med inneklimaet, men de kan ha det.

På egenhånd kan man med enkle midler gjøre mye for å bedre inneklimaet. Her er en gjennomgang av noen problemer og noen tiltak. Mer utførlige kunnskap og dokumentasjon får du ved å henvende deg folkehelsa.

Begynn med å vurdere om det er sannsynlig at plagene kan skyldes opphold i boligen. Da bør også plagene avtar når du er borte fra boligen. Er andre som har tilsvarende plager forsterker det muligheten for at problemet er knyttet til boligen..

Ventilasjon
Inneklimaproblemer har ofte vært knyttet til feil i ventilasjonsanlegg. Det kan derfor være nyttig å kontrollere ventilasjonsanlegget og driften av dette. Det har liten hensikt å iverksette tiltak mot andre forhold før man har sikret seg f eks mot tobakksrøyk, gal temperatur, fuktskader, dårlig rengjøring og støv, bruk av maling, lakk, lim og hobbykjemikalier eller allergenkilder som dyrehold.

Røyking
Det er de samme helseskader ved passiv som ved aktiv røyking. Ved kortvarig påvirkning vil mange føle ubehag. Symptomene er irritasjon i øyne, hoste, sår eller tørr hals, tetthetsfølelse i brystet og tungpustethet. Røykes det innendørs er dette som oftest den dominerende og helsemessig mest betenkelige forurensningskilden. Røyking innendørs bør ikke forekomme.

Fukt og mikrobiologisk forurensning
Fuktproblemer skyldes ofte kombinasjoner av av lekkasjer, mye fuktighet fra bad/dusj, vasking og tørking av tøy, matlaging og dårlig ventilasjon. Det er vist en sammenheng mellom det å bo i hus der det er høy fuktighet, fuktskader eller mugglukt og forekomst av luftveisinfeksjoner, allergiske reaksjoner og utløsing av astma hos beboerne.

Bakterier og sopp kan med tilstrekkelig tilgang på fuktighet, føre til oppvekst av en uheldig mikrobiologisk flora. Både bakterie- og muggsopparter kan danne giftstoffer og sterkt luktende og slimhinneirriterende nedbrytningsprodukter. Det er derfor viktig å lufte godt og ofte, slik at luften holder en lav fuktighet.

Husstøvmidd finnes i madrasser, sengetøy, stoppede barneleker, stoppede møbler og tepper. Midden lever blant annet av hudrester, eller sopp som vokser på disse hudrestene. Husstøvmidd krever spesielle temperatur- og fuktforhold for å trives. Allergi overfor husstøvmidd og deres avføring er relativt vanlig. Slik allergi er en viktig risikofaktor for astma. Det anbefales å fryse madrasser, dyner og puter en gang i året, legg de utendørs når det er under 10 minus. Ellers kan de vaskes på 90 grader i vaskemaskin. Bytt sengetøy ofte og la madrassen kjøle seg ned før man rer opp senga. Blir dyna liggende over madrassen holder den på kroppstemperaturen din lenge, og midden liker varmen.

Dyreallergener
Dyreallergener er proteiner fra dyrs hud, pels, urin og spytt. Ikke bare hunder og katter, men også andre dyr som hest, hamstere, kaniner, marsvin, rotter, mus og fugler kan føre til allergiske reaksjoner. Dyreallergener er finnes ofte i hjem, skoler og barnehager.

Dyreallergener kan fremkalle en allergisk reaksjon når de pustes inn. Dyreallergener sitter ofte på små partikler som kan være tilstede som svevestøv i luften i lang tid. Selv lave nivåer av slike allergener kan utløse en reaksjon hos personer som allerede er allergiske.

Det er stort sett enighet om at introduksjon av kjæledyr etter at barnet er ett år er en risikofaktor for allergiutvikling og astma. Risikoen øker med hvor mye kontakt man har med kjæledyret. Sannsynligvis vil risikoen reduseres og/eller forsinkes ved at man unngår å ha kontakt med kjæledyr.