Kort om skatt på utleie

Mange finansierer kjøp av egen bolig med utleie. Høye boligpriser og generelt lav skatt på bolig gjør også at mange har investert i bolig nummer to for utleie.

  • Kort om skatt på utleie

Inntekter ved utleie av egen bolig er skattefrie dersom du benytter minst halvparten av boligen selv. Her er det utleieverdi som er avgjørende. Inntekter ved utleie av en større del av egen bolig er likevel skattefrie dersom leieinntektene ikke overstiger 20 000 kroner i inntektsåret.

Hvis du benytter mer enn halvparten av boligen selv, men boligen regnes som en flermannsbolig, er det ikke skattefritak. En flermannsbolig forstås som en bolig bestående av tre eller flere familieleiligheter, eller to familieleiligheter med tillegg av en eller flere selvstendige hybelleiligheter. 

Bor du ikke bor i boligen selv, men har familiemedlemmer som bor uten å betale leie, er dette skattefritt dersom den som bor der betaler drifts- og vedlikeholdskostnadene selv. 

Faller du ikke under reglene om skattefri utleie er leieinntektene skattepliktige. Det betyr at du også har fradragsrett for utgifter knyttet til utleien. Netto inntekt skattelegges som kapitalinntekt med 27 prosent.

Leier du ut fem eller flere enheter blir utleien å regne som skattemessig virksomhet. Konsekvensen er at inntekter fra utleien skattlegges som næringsinntekt og hvor marginalskatten kan komme opp i 50,4 prosent. 

Kilde: HL.no

Mer om utleie hos skatteetaten