Sjekk vilkårene før du kjøper husleiegaranti

Skal du leie bolig, kan du få tilbud om å kjøpe husleiegaranti fremfor en depositumsavtale. Vær klar over at en slik garanti ikke er en forsikring – sjekk vilkårene før du bestemmer deg.

Stadig flere velger å kjøpe husleiegaranti istedenfor å inngå en depositumsavtale. Ordningen appellerer særlig til unge og andre som ikke har mulighet til å stille opp med en engangssum til depositum. Som forbruker må du være klar over at husleiegaranti kan bli overraskende dyrt.

– Det er viktig å sette seg godt inn i vilkårene før du skriver under garantikontrakten. En garanti er ikke en forsikring, og til nå har ikke dette kommet godt nok fram i markedsføringen. Etter forhandlinger med aktører i bransjen har informasjonen til forbrukerne blitt betydelig bedre, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad.

Siden du ikke trenger å ha like mye penger tilgjengelig når du inngår leieavtalen, kan en husleiegaranti virke fristende. Men det er problematisk dersom husleiegarantier blir fremstilt som et gunstig alternativ, uten at det samtidig fremgår klart hva avtalen innebærer og hva du forplikter deg til.

Hva er forskjellen?
Depositum er en økonomisk sikkerhet, vanligvis på tre til fire måneders husleie, som leietakeren stiller for dekning av eventuelle skader på boligen, ubetalt husleie, eller andre krav etter leieavtalen. Pengene settes på en depositumskonto i leietakers navn som utleier skal betale for. Partene kan ikke ta ut penger fra kontoen uten den andres samtykke. 

Husleiegaranti innebærer derimot at leietaker stiller en garanti for oppfyllelse av sine plikter i leieforholdet gjennom en tredjepart. Leietaker kan inngå avtale om kjøp av garanti via utleieselskapet, og prisen vil variere mellom 8-12 prosent av garantibeløpet (maks seks måneders husleie). Summen du betaler for garantien blir ikke betalt tilbake når leieforholdet er over, i motsetning til depositum, hvor leietaker får pengene tilbake dersom alle plikter er oppfylt.

Bedre informasjon til leietakerne
Forbrukerombudet har i vår hatt positiv dialog med garantiformidleren Norwegian Broker og utleieselskaper om markedsføringen av husleiegarantier, og med Husleie.no.

Det er viktig at leietaker får tydelig informasjon om at de ikke får tilbake pengene de har betalt for garantien etter endt leieforhold. Leietaker må også få informasjon om at han vil være fullt ut ansvarlig for en eventuell utbetaling dersom garantien blir utløst på grunn av skader eller annet som han er ansvarlig for etter leieavtalen. Dersom utleier stiller svært strenge krav til leilighetens stand ved utflytting, risikerer altså leietaker en stor regning i ettertid, inntil hele garantibeløpet, for spikerhull eller riper i parketten.

Før sommeren henvendte Forbrukerombudet seg til seks utleieselskaper med krav om at de endret markedsføringen slik at forbrukeren blir bedre informert om hva en avtale om husleiegaranti innebærer. Flere av utleierne har allerede bekreftet at de vil endre sin markedsføring, slik at du som leietaker nå skal være sikret god informasjon om hva en avtale om husleiegaranti innebærer.

Kilde: Forbrukerombudet.no

Les mer:


Relaterte artikler

Husleieøkning og konsumprisindeks Det er ikke anledning til å kreve husleien justert oftere enn én gang i året og økningen må ikke være større enn KPI. Det har ingen betydning at utlei...
Vask deg fri Det er fullt mulig å vaske ned leiligheten selv og spare noen tusenlapper. Men du tar feil om du tror en utflyttingsvask er en kjapp og grei to-timers...