LEDIG STILLING SOM STUDENTMEDARBEIDER

Leieboerforeningen søker etter to-tre nye studentmedarbeidere som kan jobbe én til to dager i uken fra januar 2018, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består av en advokat og en advokatfullmektig og fem studentmedarbeidere.

Studentmedarbeiderne er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon og epost. Stillingen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten, og arbeidet gir god praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og med klientkontakt og veiledning av klienter.  Studentene våre får tett oppfølging av advokat/advokatfullmektig. Noe kursvirksomhet og rettspolitisk arbeid kan også påløpe ved behov.

Søkere må ha avlagt eksamen i Formuerett I, og fortrinnsvis arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK eller andre. Stillingen fordrer også at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker.

Dersom dette er noe for deg, kan kort søknad med CV og karakterutskrift sendes til lbf@lbf.no merket «Søknad på stilling som studentmedarbeider» innen 16. november 2017. Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Ragnhild Løseth 24 14 91 00.