Leieboerforeningen er en politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon for leieboere, stiftet i 1933. Foreningen har kontor i Oslo, og 4000 medlemmer over hele landet.
Vi gir juridisk bistand til våre medlemmer i husleiesaker, og foreningen jobber interessepolitisk for en bedre leiesektor. Vi er for tiden 11 ansatte fordelt på seks årsverk.

Stilling ledig som sosialarbeider

Vi utvider vår innsats for og med utsatte beboere på leiemarkedet i Oslo, og ansetter en sosialarbeider i full, ettårig prosjektstilling fra februar 2018. Arbeidsoppgavene innebærer bomiljøarbeid i tett samarbeid med beboerne og med kommunen, saksbehandling i dialog med foreningens jurister, drop-in-besøk fra beboere i  kommunale og private utleiegårder m.v. 

Du som søker har fortrinnsvis

  • Treåring høgskoleutdanning som sosionom eller lignende
  • Erfaring med bomiljøarbeid
  • Erfaring med å jobbe i team og selvstendig
  • Erfaring med oppsøkende og forebyggende arbeid
  • Erfaring med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester
  • Veilederkompetanse er en fordel, men ikke et krav

Andre arbeidsoppgaver i tilknytning til prosjektene må også påregnes.
Stillingen innebærer noe kveldsarbeid.

Søknadsfrist 26. januar, tiltredelse snarest.

Ta kontakt med Anne-Rita Andal på ara@lbf.no eller telefon 24149100 dersom du har spørsmål om stillingen.