Ledig stilling som advokatfullmektig

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som tilbyr juridisk bistand i boligrettsspørsmål. Foreningens juridiske medarbeidere gjennomfører kurs og foredrag, og deltar i eksternt finansierte prosjekter. Foreningen ble stiftet i 1933 og har hovedkontor i Oslo. Foreningen har ti ansatte hvorav to advokater/fullmektiger, totalt syv årsverk.

 

Arbeidsoppgavene er å bistå medlemmene i boligrettslige spørsmål, hovedsakelig innenfor husleieretten, samt bistand til næringsleietakere. Advokatfullmektigen vil følge medlemmene gjennom hele prosessen fra første henvendelse til gjennomføring av rettslige prosesser. I tillegg kommer oppgaver knyttet til prosjektarbeid, kursvirksomhet og rettspolitisk arbeid. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vi søker en jurist som fortrinnsvis har relevant erfaring fra fast eiendom. Kandidater med erfaring innen boligrett vil være særlig interessante, men også nyutdannede kandidater er velkomne til å søke.

Personlige egenskaper

  • Kan jobbe selvstendig
  • God til å samarbeide
  • God til å kommunisere muntlig og skriftlig
  • Serviceinnstilt
  • Faglig dyktig

Leieboerforeningen legger stor vekt på personlig egnethet.

Leieboerforeningen tilbyr gode muligheter for prosedyre og faglig utvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og gunstige ferieordninger. Hyggelig arbeidsmiljø i kontorlokaler sentralt i Oslo.

Stillingen er ledig fra 1. november.

Lønn etter avtale.

Send kort søknad med CV og vitnemål/karakterutskrift innen 20. august 2017 til la@lbf.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til advokat Ragnhild Løseth, tlf.24 14 91 13 | rl@lbf.no.