LEDIG STILLINGER SOM STUDENTMEDARBEIDER

 

Leieboerforeningen søker etter nye studentmedarbeidere som kan jobbe én dag i uken fra januar 2021, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består av to advokater, en advokatfullmektig og fem juridiske konsulenter/studentmedarbeidere.

Studentmedarbeiderne er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon og epost. Stillingen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten, og arbeidet gir god praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og med klientkontakt og veiledning av klienter.

Søkere må ha avlagt eksamen i Formuerett I. Arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK eller andre lignende rettstilbud blir tillagt vekt. Stillingen fordrer at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker. Leieboerforeningen har kontorer på Grønland i Oslo. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø. Gitt en fortsatt høy smittespredning jobber de ansatte hjemmefra så lenge dette er nødvendig.  

Dersom dette er noe for deg, send en kort søknad med CV og karakterutskrift til lbf@lbf.no v/ advokat Tom O. Risa. Søknaden merkes «Studentmedarbeider». Eventuelle spørsmål kan rettes til ansvarlig advokat Tom Risa eller til advokatfullmektig Yngve Gran Andersen på telefon 24149100 mandag til fredag mellom kl. 10:00 og 14:30.

Søknad på stilling sendes så snart som mulig og senest innen 15. november 2020.