LEDIG STILLING SOM STUDENTMEDARBEIDER

 

Leieboerforeningen leter etter en ny studentmedarbeidere som kan jobbe én dag i uken fra mars 2020, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består av en advokat, to advokatfullmektiger og fem juridiske konsulenter som er studentmedarbeidere.

Studentmedarbeiderne er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon og epost. Stillingen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten, og arbeidet gir god praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og med klientkontakt og veiledning av klienter.

Søkere må ha avlagt eksamen i Formuerett I, eller ha arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK eller andre. Stillingen fordrer også at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker.

Dersom dette er noe for deg, kan søknad med CV og karakterutskrift sendes til lbf@lbf.no og tom@lbf.no merket «Søknad på stilling som studentmedarbeider» så snart som mulig. Eventuelle spørsmål kan rettes til ansvarlig advokat Tom Risa eller til advokatfullmektig Saman Sher på telefon 24 14 91 00 mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 14.