Stilling ledig:

 

 


  

Ledig stilling for rask tiltredelse:

Spennende og variert stilling som advokat


Leieboerforeningen søker for snarlig tilsetting ansvarlig advokat som vil få ansvar for Leieboerforeningens juridiske virksomhet, herunder advokatfullmektig og juridiske konsulenter. Arbeidsoppgavene vil blant annet være å bistå medlemmene i boligrettslige spørsmål, hovedsakelig innenfor husleieretten gjennom rådgiving og rettslige prosesser. I tillegg vil det komme oppgaver knyttet til prosjektarbeid, kursvirksomhet, kontakt med medier, boligpolitisk og boligsosialt arbeid. Det vil også være noe administrativt arbeid knyttet til drift av organisasjonen.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kompetanse

  • Cand.jur – utdanning, profesjonsstudiet, master i rettsvitenskap
  • Advokatbevilling
  • Det stilles krav om erfaring fra kontraktsrett og fast eiendom
  • Det vil være et fortrinn med erfaring fra boligrettsområdet eller innen forbrukerrettslige problemstillinger
  • Prosedyreerfaring

Personlige egenskaper

  • Kan jobbe selvstendig med overordnet ansvar
  • God til å samarbeide
  • God til å kommunisere muntlig og skriftlig
  • Serviceinnstilt
  • Faglig dyktig

Leieboerforeningen legger stor vekt på personlig egnethet.

Leieboerforeningen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling i tillegg til et godt arbeidsmiljø. Vi holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo.

Leieboerforeningen praktiserer fleksibel arbeidstidsordning og pensjonsordning. Lønn etter avtale.

Da det er ønskelig med snarlig tiltredelse, blir aktuelle kandidater kontaktet fortløpende.

Spørsmål kan rettes til advokat Ragnhild Løseth, 24 14 91 13 / rl@lbf.no, eller daglig leder Lars Aasen, 24 14 91 10 / la@lbf.no

Kortfattet søknad med CV, attester og vitnemål samt kopi av advokatbevillning sendes innen 20. januar 2019 til la@lbf.no.

 

 


 

Ledige stillinger som

Studentmedarbeider / juridisk konsulent

Leieboerforeningen søker to nye studentmedarbeidere som kan jobbe én dag i uken fra jan/feb 2019, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består av en advokat og en advokatfullmektig og fem juridiske konsulenter som er studentmedarbeidere.

Studentmedarbeiderne er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon og epost. Stillingen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten, og arbeidet gir god praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og med klientkontakt og veiledning av klienter.

Søkere må ha avlagt eksamen i Formuerett I, eller ha arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK eller andre. Stillingen fordrer også at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker.

Dersom dette er noe for deg, kan søknad med CV og karakterutskrift sendes til la@lbf.no merket «Søknad på stilling som studentmedarbeider» innen 20. januar 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til ansvarlig advokat Ragnhild Løseth eller til advokatfullmektig Saman Sher på telefon 24149100.