Historien om Leieboerforeningen

Leieboerforeningen ble stiftet  27. januar 1933 på et møte i Oslo Arbeidersamfund. I mer enn 80 år har foreningen bistått leieboere mot useriøse utleiere og vært en viktig stemme i den boligpolitiske debatten og med krav om byggingen av nye boliger. Leieboerforeningen stod blant annet sentralt i prosessen som resulterte i opprettelsen av boligkooperasjonen i årene før og etter 2. verdenskrig.

Leieboerforeningens historie er tett knyttet til urbaniseringen og fremveksten av det moderne Norge på slutten av 1800-tallet. I hovedstaden, Kristiania som byen het fram til 1925, dominerte leieforhold i privateide leiegårder et godt stykke inn på 1900-tallet. Boligtellingen fra 1920 viste at bare 5 prosent av byens innbyggere eide sine boliger. Mange levde under forferderlige forhold med trangboddhet, usunne boliger og kyniske utleiebaroner som ikke nølte med å sette hele familier på gata.

Forsida på boka Til å leve medDet var altså på ingen måte tilfeldig at de første forsøkene på å organisere leieboere her i landet fant sted i hovedstaden. Allerede i 1913 kom de første spede forsøk gjennom Kristianias Organiserte Arbeideres Leieboerutvalg. I 1924 stiftet Nanna Broch De Husvildes Forening. Leieboerforening i Oslo ble stiftet i 1933 og etterhvert kom medlemmene fra de andre leieboerorganisasjonen med. 

I tidsskrift for arbeiderbevegelsen historie nr. 2 — 1983 finner vi en større artikkel av Erling Berg om Leieboerbevegelsen i Oslo som han kaller Fra kamporganisasjon til informasjonsorgan. Denne artikkelen kan du laste ned her.

I forbindelse med at Leieboerforeningen fylte 70 år i 2003 engasjerte foreningen historiker Dr. Philos Erling Annaniassen til å skrive Leieboerforeninens historie i et boligpolitisk perspektiv. Det ble en spennende fortelling om et Norge i endring og med sterke politiske brytninger.

Annaniassens artikkel: Refleksjoner og perspektiver på noen historiske sammenhenger i forbindelse med Leieboerforeningens 70-års jubileum

Til 70-års jubileumet ga foreningen ut en bok med bidrag fra bl.a. Jan Erik Vold, Erna Solberg, Erling Folkvord, Trine Skei Grande, Ola Fæhn, Børge Brende og Magnus Hammar mange fler. 

Les boka Til å leve med 

The Norwegian housing model - Success or failure? handler om den boligpolitiske utviklingen i Norge (1995).