Kurs, opplæring og rådgivning

Leieboerforeningen tilbyr juridiske rådgivning, kurs, foredrag, workshop, mv. til kommuner, offentlige etater, profesjonelle utleiere, frivillige organisasjoner etc. Våre medarbeidere har unik kompetanse om husleieretten, tvangsfravikelse og boligpolitikk. Vi har lang erfaring fra å lede og gjennomføre kurs og workshops.

 
Kurs - fra to timer til to dager
 • Husleierett
 • Tvangsfravikelse/utkastelse
 • Klausulerte boliger
 • Andre temaer fra boligretten

Foredrag, innledninger og deltakelse på seminarer - fra 15 min til 1 dag

 • Bolig-Norge – utvikling og trender
 • Hva bestemmer prisen på en utleiebolig – hva er et leiemarked?
 • Kommunale boligstrategier – ulike retninger
 • Fra leie til eie – utfordringer og virkemidler
 • Hvordan lykkes i samarbeid med private aktører for å fremskaffe utleieboliger
 • Kommunale boligstrategier

Advokatrådgivning - samarbeidsavtale eller på timebasis

 • En samarbeidsavtale innebærer at de ansatte kan få umiddelbar rådgivning via vår advokater får i alle typer spørsmål knyttet til leieforhold/tvangsfravikelse. Rådgivning bør kombineres med kurs
 • Kommuner kan tegne kommunemedlemskap. Dette gir et avtalt antall timer advokatrådgivning pr år pluss rabatt på alle andre tjenester som foreningen tilbyr
 • Våre advokater påtar seg timebaserte oppdrag knyttet til prosess eller utredning.

Gjennomgang av boligportefølje

Våre medarbeidere gjennomgår leiekontrakter og andre avtaledokumenter for boligporteføljen og gir en "helseattest" med anbefalinger til tiltak.

Survey

Leieboeforeningen kan gjennomføre ulike typer spørreundersøkelser for å måle beboertrivsel, beboermedvirkning mv

Kommunemedlemskap

Leieboeforeningen har en egen medlemskapsordning for kommuner. Dette innebærer rådgivning og veiledning fra advokat i akutte saker samt tilbud om rabatterte priser alle andre tjenester. 

Klikk her for mer informasjon om kommunemedlemskap

 

Du kan også ta direkte kontakt: 
Daglig leder Lars Aasen, tlf 24 14 91 00 / la(a)lbf.no.