Om IUT - International Union of Tenants -

Leieboerforeningen sitter i styret i IUT (International Union of Tenants). Det internasjonale leieboerforbundet er en frivillig organisasjon stiftet i Zurich i 1926. Målet er å ivareta interessene til leieboere. IUT har 61 medlemsorganisasjoner i 45 land over hele verden.

IUTs hovedkontor ligger i Stockholm, Sverige. IUT har konsultativ status i FN og deltar i FNs komite for økonomiske- og sosiale saker.

IUT har også eget kontor i Brüssel.

Styret i IUT møtes to ganger pr år og avvikler sin Kongress hvert tredje år. 

Mer informasjon om IUT her