Leieboerforeningen

Leieboerforeningens kontor ligger i Oslo. Alle medlemshenvendelser blir behandlet fra Oslo, men vi har egen samarbeidsadvokat i Trondheim, Bergen, Kristiansand, Ålesund, Tromsø og Hamar. Disse gir våre medlemmer de samme betingelser som om de benyttet Leieboerforeningens egne ansatte advokater. Sakene skal først registreres hos Leieboerforeningen sentralt. 

Næringsleietakere
Oslo-kontoret gir bistand til små og mellomstore næringsleietakere, firmaer, selvstendig næringsdrivende, ambassader, kulturarbeidere og organisasjoner som leier lokaler. Mer informasjon om dette her.

Kontoret ligger sentralt ved Tinghuset - ca 2 min. unna Stortinget og enkelt å nå med offentlig kommunikasjon. Parkering i parkeringshuset Ibsen. 

Åpningstid:
kl. 10:00 - 14:30. 
Avtaler utenom åpningstid kan avtales direkte med saksbehandler. 

Besøksadresse Leieboerforeningen:
Borggata 2b
0650 OSLO
Telefon: 24 14 91 00
E-post: lbf(a)lbf.no
Kartlink Borggata 2b 

Fakturaadresse Leieboerforeningen:
Postboks 6731, Etterstad,
0609 Oslo

 

Orgnr: 9700 158 68 MVA
Medlemskonto.: 5010.05.76330
Bankkonto: 7874.06.22160
Klientkonto:7878.06.03819
 

Her er vi:

Ansatte:

Samarbeidsadvokater:

Næringsleietakere:

Internasjonalt: