Om Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. Foreningen har kontor i Oslo, men dekker hele landet. Vi har samsarbeidsadvokater i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø Hamar og Kristiansand. Foreningen er også åpen for private utleiere som ikke driver utleie som næring, men vi bistår aldri utleiere i saker mot leieboere.Foreningen har også eget medlemskap for små og mellomstore næringsleietakere og for kommuner. Årsmøtet i foreningen har også åpnet for at vi kan opprette gruppemedlemskap knyttet til eiendommer hvor det bor flere leieboere.

Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Vi har egne ansatt advokater og juridiske konsulenter. Våre medarbeidere hjelper til med alt fra utfylling av leieavtale, tolkning av regelverk og om nødvendig også som advokat i domstolen. Leieboerforeningen tar ikke saker mot andre leieboere eller opptrer som advokater for utleiere mot leieboere.

Leieboerforeningen er en aktiv interesseorganisasjon som taler boligforbrukernes syn i lokale og nasjonale saker.

Foreningen utfører også prosjektoppdrag/utredninger og hovedsaklig med det offentlige som oppdragsgiver. De siste årene vi vært involvert i flere prosjekter knyttet til boligsosial arbeid.

Pr 1. januar 2017 hadde foreningen totalt 10 ansatte og en omsetningen på  5,8 millioner.   

Årsmøte, tillitsvalgte, regnskap, revisjon og ansatte
Leieboerforeninges øverste organ er årsmøtet som holdes innen utgangen av mai hvert år. Årsmøtet velger et styre som består av åtte faste medlemmer og fem vara. En samlet oversikt over alle valgte representanter i Leieboerforeningen styre og andre valgte organer finner du her:

Tillitsvalgte: Tillitsvalgte i Leieboerforeningen

Ansatte: Ansatte i Leieboerforeningen

Regnskap: VIEW ledger

Revisjon: Partner revisjon DA
 

Styrets beretning og regnskap

Boligpolitisk plattform for Leieboerforeningen