Om Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.500 medlemmer. Foreningen har kontor i Oslo, men dekker hele landet. Vi har samsarbeidsadvokater i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Kristiansand. Foreningen er også åpen for private utleiere som ikke driver utleie som næring, men vi bistår aldri utleiere i saker mot leieboere.Foreningen har  eget medlemskap for små og mellomstore næringsleietakere og for kommuner. 

Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Vi har pr juni 2020 en advokat, to advokatfullmektiger og femn juridiske konsulenter. Våre medarbeidere hjelper til med alt fra utfylling av leieavtale, tolkning av regelverk og om nødvendig også som advokat i domstolen. Leieboerforeningen tar ikke saker mot andre leieboere eller opptrer som advokater for utleiere mot leieboere.

Leieboerforeningen er en aktiv interesseorganisasjon som taler boligforbrukernes syn i lokale og nasjonale saker.

Foreningen utfører også en ulike prosjektoppdrag/utredninger og hovedsaklig med det offentlige som oppdragsgiver. De siste årene vi vært involvert i flere prosjekter knyttet til boligsosial arbeid.

Pr juni 2020 hadde foreningen totalt 13 ansatte og en årlig omsetningen på omlag 7-8 millioner.   

Årsmøte, tillitsvalgte, regnskap, revisjon og ansatte
Leieboerforeninges øverste organ er årsmøtet som holdes innen utgangen av mai hvert år. Årsmøtet velger et styre som består av åtte faste medlemmer og fem vara. En samlet oversikt over alle valgte representanter i Leieboerforeningen styre og andre valgte organer finner du her:

Tillitsvalgte: Tillitsvalgte i Leieboerforeningen

Ansatte: Ansatte i Leieboerforeningen

Regnskap: VIEW ledger

Revisjon: Partner revisjon DA
 

Styrets beretning og regnskap

Boligpolitisk plattform for Leieboerforeningen