Årsmøte 2020

Styret i Leieboerforeningen har vedtatt at årsmøte i Leieboerforeningen utsettes inntil videre. Gjennomføringen av årsmøte skal drøftes igjen på neste styremøte 11. august.

 

Det er den alvorlige koronaepidemien som har medført at styret valgte å utsette årsmøte, som er foreningens høyeste organ. Årsmøte behandler styrets beretning og regnskap, velger tillitsvalgte og fatter ellers beslutninger av betydning for organisasjonen. En sak om styrets beslutning finner du her. 

Styrets beretning for 2019 og årsregnskap er ferdig og revidert og kan lastes ned . 


Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.500 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.