Årsmøte 2019

Leieboerforeningen innkaller til ordinært årsmøte tirsdag 21. mai 2019 kl. 17:30 på Kulturhuset i Oslo, Yougsgate 6.  Etter årsmøtet, kl 18:30, blir det boligpolitisk debatt mellom byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (A) og leder av Helse- og sosialkomiteen James Stove Lorentzen (H). Debatten er åpen for alle og gratis.

Du må ha et aktivt/betalt medlemskap for å kunne delta på årsmøtet til Leieboerforeningen (gjelder ikke debatten). Medlemmer som ønsker å fremme saker til behandling må sende inn dette skriftlig til Leieboerforeningen senest i løpet av 6. mai 2019. 

Boligpolitisk debatt på Kulturhuset

 

Dagsorden for årsmøtet følger av vedtektenes § 7:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent/ innmeldingsgebyr
  7. Valg

 

Dokumenter til årsmøtet 2019:

​Andre dokumenter:

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.300 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.