Årsmøte 2019

Leieboerforeningen ordinære årsmøte ble gjennomført tirsdag 21. mai 2019 kl. 17:30 på Kulturhuset i Oslo, Yougsgate 6.  Etter årsmøtet var det boligpolitisk debatt mellom byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (A) og leder av Helse- og sosialkomiteen James Stove Lorentzen (H). Debatten er åpen for alle og gratis.

Dagsorden årsmøte:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent/ innmeldingsgebyr
  7. Valg

Dokumenter som ble lagt frem på årsmøtet:

​Andre dokumenter:


​Signert protokoll fra årsmøtet:

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.500 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.