Årsmøte 2018

Leieboerforeningen holdt ordinært årsmøte den 15. mai 2018 kl. 17:30 i lokalene til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B. Etter årsmøtet holdt biolog Ingeborg Bjorvand Engh fra Mycoteam foredrag Fukt, mugg og sopp i boliger​ og Leieboerforeningens advokatfullmektig Øystein Gisvold Rennesund orienterte om leieboeres rettigheter ved muggskader.

 

Dagsorden for årsmøtet følger av vedtektenes § 7:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent/ innmeldingsgebyr
  7. Valg

 

Dokumentene som ble lagt fram på årsmøtet 2018:

 

​Andre dokumenter:

 

Protokoll fra årsmøte 2018 kan lastes ned her

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.500 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.