Årsmøte 2017

Leieboerforeningen gjennomførte ordinært årsmøte den 30. mai kl. 17.30 i lokalene til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B. Etter årsmøte var det temakveld om skadedyr i boliger.

 

Dagsorden for årsmøtet følger av vedtektenes § 7:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent/ innmeldingsgebyr
  7. Valg

 

Dokumentene ble behandlet på årsmøtet 2017:

​Andre dokumenter:

 

 

 

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.300 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.