Årsmøte 2017

Leieboerforeningen gjennomførte ordinært årsmøte den 30. mai kl. 17.30 i lokalene til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B. Etter årsmøte var det temakveld om skadedyr i boliger.

 

Dagsorden for årsmøtet følger av vedtektenes § 7:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent/ innmeldingsgebyr
  7. Valg

 

Dokumentene ble behandlet på årsmøtet 2017:

​Andre dokumenter:

 

Protokollen fra årsmøte 30. mai 2017 blir lagt når den er renskrevet og signert - medio juni. 

 

 

 

Skadedyr - forebygging og bekjempelse 

Fagsjef Johan Mattson, Mycoteam vil fra ca kl 18:30 holde foredrag om forebygging og bekjempelse av skadedyr i boligen.

Det har vært en kraftig oppblomstring av skadedyr de senere årene. Kakkerlakker, sølvkre, veggdyr og andre innsekter finner veien inn i våre hjem. Økt internasjonal varehandel og turisme er hovedårsakene. Ikke alle er like skadelig, men likefullt kan skadedyr være svært ubehagelig. En av våre Norges fremste eksperter på skadedyr, Johan Mattson fra Mycoteam forteller hvordan vi skal unngå å få disse ubehagelige husdyrene med hjem og hva vi skal gjøre om de først er kommet inn. Leieboerforeningens jurister vil også si litt om ansvarsforhold om skaden først er ute.  

 

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.