Inngåelse av leieavtale om næringslokale

På samme måte som leie av husrom, reguleres leie av lokaler av Husleieloven. For leie av lokaler er det imidlertid utstrakt adgang til å fravike lovens regler i avtale og denne adgangen benyttes ofte for å kunne skreddersy leieforholdet og lokalets utforming til den aktuelle virksomheten som skal drives der.

Det er enkelte bestemmelser i loven som ikke kan fravikes i avtale selv ved leie av lokaler. Dette gjelder blant annet bestemmelsen om at hver av partene kan kreve at leieavtalen inngås skriftlig, forbudet mot å avtale en urimelig høy leie sammenlignet med tilsvarende leieforhold, formkravene til utleiers oppsigelse og leietakers vern mot ubegrunnede og urimelige oppsigelser i tidsubestemte oppsigelige leieforhold.

Siden det er utstrakt adgang til å fravike loven i avtalen, er det viktig å lese avtalevilkårene nøye før signering. Særlig er det viktig å merke seg hvordan leiesummen kan reguleres, hvordan felleskostnader skal fordeles, hvilket vedlikeholdsansvar leietaker skal ha og om det er fastsatt begrensninger i eventuelle krav leietaker kan fremme overfor utleier ved mangler på eiendommen. Det er også lurt å merke seg hvilken tilstand leieobjektet skal tilbakeleveres i.

Vi i Leieboerforeningen kan bistå med en gjennomgang av kontrakten før signering, for å avklare eventuelle innskrenkinger i rettigheter, potensielle fallgruver og særlige vilkår man bør ha tenkt igjennom før signering. Ta gjerne kontakt med oss for dette.

Les mer om næringsleieavtaler

Relokator

Leieboerforeningen og Relokator har en samarbeidsavtale som gjør at du får en spesielt gunstig advokatavtale som medlem.

Les mer om relokator-avtalen.

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.500 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.