Kommunemedlemskap

Med et kommunemedlemskap i Leieboerforeningen får kommunens ansatte umiddelbar bistand fra våre juridiske eksperter. Leieboerforeningens advokater kjenner husleieretten bedre enn de fleste og bistår hver dag leieboere, organisasjoner, kommuner og andre med råd og hjelp. 

Med god kunnskap om husleieloven står kommunen bedre rustet i det boligsosiale arbeidet. Juridiske kunnskap bidrar til økt botrygghet for vanskeligstilte innbyggere.
 

Et kommunemedlemskap gir følgende fordeler:

  • Rådgivning og veiledning fra foreningens advokater i alle typer husleierettslige spørsmål og tvangsfullbyrdelsesloven (utkastelse).
  • Rask og prioritert tilbakemelding muntlige henvendelser besvares samme dag.  
  • Rådgivning innefor andre boligjuridiske områder etter avtale. 
  • Innlogging til egne kommune-nettsider med praktisk og juridisk informasjon om husleieforhold.
  • Fri tilgang til Leieboerforeningens leiekontrakter for kommuner og andre nyttige standarddokumenter.
  • Redusert pris på andre tjenester fra Leieboerforeningen, som husleierettskurs for ansatte og brukere, spørreundersøkelser, bomiljøtjenester, juridiske helsesjekk av den kommunal boligportefølje mm. 

Ønsker du mer informasjon om kommunemedlemskap kan du registrere deg i skjemaet under. 

 

Fill out my online form.

 

 

 

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon.

Foreningen ble stiftet i 1933 og har omlag 4.500 medlemmer over hele landet. Foreningen har hovedkontor i Oslo, og samarbeidsadvokater som dekker det meste av landet.