Betingelser

Organisasjon
Organisasjonens navn er LEIEBOERFORENINGEN, og har kontoradresse C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 9700 15 868 MVA, telefon 24 14 91 00 og e-post: lbf@lbf.no.

Generelt om medlemskap
Et medlemskap i Leieboerforeningen gir de rettigheter som følger av våre til enhver tid gjeldende medlemstilbud, vedtekter og vedtak fattet av foreningens organer med slik fullmakt. Leieboerforeningens vedtekter finner du her.

Et nytt medlemskap gjelder fra den dato kontingent er registrert innbetalt til Leieboerforeningen og i ett år (12 måneder). Medlemskapet fornyes automatisk hvert år og kontingent sendes ut 3-4 uker før forfall. Om man betaler etter forfall - er det dato for hovedforfall som bli lagt til grunn for når fornyelsen av medlemskapet er foretatt. Medlemmet må selv akltivt melde deg ut av foreningen når hun/han ikke lenger ønsker medlemskap, se nedenfor. 

Opphør av medlemskap
Et medlemskap kan når som helst føres til opphør. Medlemskapet varer til medlemmet selv melder seg ut av foreningen – pr telefon, pr faks, pr brev eller pr mail. Medlemmer som ikke har betalt kontingent ved hovedforfall, har ikke rett til å benytte seg av foreningens medlemstilbud. Medlemmer som ikke har betalt kontingent to påfølgende år strykes uten ytterligere varsel. 

Du kan melde deg ut av Leieboerforeningen ved å klikke på linken for å sende utmelding til Leieboerforeningen.

Refusjon av medlemskontingent
Refusjon av medlemskontingent skjer etter følgende regler:

  1. Ved krav om refusjon av medlemsavgiften innen en uke etter innbetaling trekkes det fra et gebyr for arbeid og transaksjonskostnader på kr 50,- evt med tillegg for kostnader for materiell jf punkt 4.
  2. Ved krav om refusjon mer enn uke og mindre enn tre måneder etter innbetaling, refunderes 50% av innbetalt beløp, evt med tillegg for kostnader for materiell jf punkt 4.
  3. Er innbetalingen eldre enn tre måneder refunderes ikke kontingent.
  4. Dersom medlemmet har fått tilsendt materiell og/eller det er benyttet rådgivning beregnes vanlig pris for dette og trekkes fra refusjonsbeløpet.

For øvrig gjelder de betingelser og priser som følger av de ulike typer medlemskapstyper. Prisliste finner du i feltet til høyre..

Bestillings- og avtaleprosesser
Medlemskap er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Du kan velge mellom ulike typer medlemskapsordninger med ulike kontingenter.

Når vi mottar din innmelding, bekrefter vi denne automatisk. Les gjennom bekreftelsen når du mottar den. Ved avvik mellom din bestilling og vår bekreftelse, må du ta kontakt med foreningen så raskt som mulig.


Opplysninger gitt til oss
Vi tilstreber å gi alle så korrekt informasjon om medlemskapet i foreningen som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i tekst.

I perioder med høyt antall henvendelser kan det ta noe tid før du får juridisk bistand. Bruker du vår mal for juridiske henvendelser (klikk her) får du beskjed om forventet antall dager før henvendelser blir besvart. 

Betaling
Innmelding og betaling med kort skjer via PayPal konto og med de korttyper som opplyses ved innmelding. Dersom du ikke kan eller ønsker å benytte kort-betaling vil  Leieboerforeningen sende deg et tilbud om medlemskap pr epost eller brevpost. I slike tilfelle er medlemskapet gyldig fra den dato medlemskapet er betalt og registert i Leieboerforeningen. Foreningen kan i gi bistand før betalingen er registrert hos oss dersom det fremlegges dokumentasjon på at kontingenten er betalt til bank. 

Leieboeforeningen aksepterer også kontant betaling av medlemskap ved personlig oppmøte.

Personopplysninger
Vi behandler alle personopplysninger du oppgir til oss fortrolig. Dine personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeperson. Mer om personvern finner du her.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail.