Medlemskap

Litt praktisk informasjon om medlemskap

Standard medlemskap koster kr 400 pr år - 12 måneder.

Studentmedlemskap koster kr 250 pr år - 12 måneder.

Næringsmedlemskap koster kr 1 000 første år - 12 måneder - deretter kr 500 pr år.

Gårdsmedlemskap: Kontakt Leieboerforeningen.

 

Ønsker du å melde deg inn i Leieboerforeningen kan du gjøre dette på to måter:

 • Via medlemsinnmelding på våre nettsider
  - KORT betyr at du betaler med Visa/master/PayPal og gir umiddelbart medlemskap eller
  - GIRO som betyr at vi sender giro pr epost eller brevpost
   
 • Pr telefon til sentralbordet i åpningstiden man til fre kl 10:00 - 14:30. 
  Tlf. 24 14 91 00. 
   
 • Vi kan motta medlemsinnbetaling via VIPPS - kontakt sentralbordet.

Et medlemskap gjelder i 12 måneder. Medlemskapet er aktivt når medlemskontingent er betalt. 

Medlemskapet blir automatisk fornyet etter 12 måneder og vi sender deg melding med betalingsopplysninger ca 3 uker før forfall.  

Et medlemskap som ikke er betalt ved forfall blir passivt,og du kan ikke benytte deg av våre tjenester.

Du må selv melde deg ut av foreningen for å avslutte medlemskapet. Du kan melde deg ut etter at kontingenten er forfalt. Vi krever ikke kontingent om du glemmer å melde deg ut, men vi sender deg jevnlig påminnelser om at du ikke har betalt frem til vi har mottatt en utmelding.. 

Medlemskap i Leieboerforeningen varer til du selv sier det opp. Det innebærer at du selv må melde fra til oss når du ikke ønsker å være medlem lenger. Å la være å betale medlemskontingenten er ikke det samme som å avslutte medlemskapet. 

Du kan når som helst melde deg ut av foreningen, og du benytte utmeldingsskjema på denne siden - klikk "Send oss en e-post".

Vi fortsetter vi å sende betalingspåminnelser jevnlig om medlemskontingenten er forfalt og du ikke har meldt deg ut. Vi krever ikke purregebyr, og du må ikke betale kontingenten selv om du har glemt å melde deg ut. 

Har du ikke har betalt medlemskontingent vil du ikke få juridisk bistand eller kunne benytte de andre tjenestene som følger av medlemskapet. Du kan heller ikke logge inn på våre nettsider.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten over en periode på to år, sletter vi deg som medlem. 

Din kontaktinformasjon kan du selv endre på MIN SIDE -> Rediger profilDu kan også sende oss en beskjed slik at vi gjøre det for deg - klikk på blå knapp itil venstre "Send oss oss en e-post" eller klikk her. Du kan også ringe vårt sentralbord i åpningstiden 10:00 - 14:30.

Refusjon av medlemskontingent skjer etter følgende regler:

 1. Ved krav om refusjon av medlemsavgiften innen en uke etter innbetaling trekkes det fra et gebyr for arbeid og transaksjonskostnader på kr 50,- evt med tillegg for kostnader for materiell jf punkt 4.
 2. Ved krav om refusjon mer enn uke og mindre enn tre måneder etter innbetaling, refunderes 50% av innbetalt beløp, evt med tillegg for kostnader for materiell jf punkt 4.
 3. Er innbetalingen eldre enn tre måneder refunderes ikke kontingent.
 4. Dersom medlemmet har fått tilsendt materiell og/eller det er benyttet rådgivning beregnes vanlig pris for dette og trekkes fra refusjonsbeløpet.

Som medlem i Leieboerforeningen får du juridisk veiledning fra våre juridiske konsulenter. Dette er "hjelp til selvhjelp" som betyr at vi veileder deg hvordan du bør gå frem i en aktuell tvist eller sak du lurer på. Våre juridiske konsulenter kan ikke representere deg eller skrive brev til utleier, kommune eller andre. De juridiske konsulentene er viderekommende jusstudenter som får faglig oppfølging og veiledning av våre fast ansatte advokater.

Ønsker du en advokat er dette en betalingstjeneste. Du kan få en av våre advokater til å vurdere hvordan din sak står i tilfelle du ønsker ta ut et søksmål eller du har blitt stevnet for retten, uten at det koster noe. Gratis bistand fra advokat er vanligvis  begrenset til 0,5 - 1 time. I mange tilfeller vil en innboforsikring eller fri rettshjelp kunne dekke store deler av kostnadene ved å benytte advokat. Dette kan advokaten hjelpe til med å vurdere for deg, og søke dekning for deg dersom det er aktuelt.

På foreningens hjemmesider kan du laste ned gratis materiell som er nyttig for leieboere, f.eks. leiekontrakt, inn- og utflyttingsprotokoll, standardmateriell, Husleieloven, håndbok i husleierett.