Regulering fungerer!

Regulering fungerer!Boligmarkedet har blitt overlatt til spekulantene. Er det virkelig bedre enn etterkrigstidens politikk?

Les mer


Bidrar Airbnb til kaos på boligmarkedet?

Bidrar Airbnb til kaos på boligmarkedet?Airbnb eller utleie av rom/bolig for døgnovernatting har fått enorm utbredelse over store deler av verden etter at online-tjenesten ble startet opp i USA i 2008. De siste årene har stadig flere hevdet at Airbnb og andre tilsvarende tjenester undergraver den tradisjonelle leiesektoren. Den ene storbyen etter den andre har innført eller planlegger strenge restriksjoner. Mye ligger til rette for at vi kan få de samme utfordringene i Oslo og andre større byer i Norge, og det er behov for raskt å trekke opp noen grenser mellom døgnovernattingstjenester som Airbnb og tradisjonell utleie av bolig.

Les mer


Gode nyheter for leiesektoren

Gode nyheter for leiesektorenDagsavisen skriver i dag om Selvaag, som har bygd utleieboliger med kommunal tilvisningsrett i Oslo. Leieboerforeningen har lenge etterlyst flere profesjonelle utleiere, og mener modellen med gunstige lån fra Husbanken kan føre til en liten revolusjon på leiemarkedet.

Les mer


Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt

Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet dittTilfeldigheter styrer ofte om du får god eller dårlig råd. Viktigst er det antakelig å ha flaks på boligmarkedet.

Les mer


Oslo blir stadig dyrere for deg som skal leie bolig

Oslo blir stadig dyrere for deg som skal leie bolig– Det er rekordmange boliger til leie, men likevel sterkt økende leiepriser i Oslo, Asker og Bærum, sier administrerende direktør for Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal. Studentene i hovedstaden kan ikke regne med å slippe billig unna til høsten, med andre ord.

Les mer


Sexarbeidere diskrimineres på leiemarkedet

  • torsdag 26 mai, 2016 - 11:03

Sexarbeidere diskrimineres på leiemarkedetI en rapport fra Amnesty International Norway om sexarbeidere har Leieboeforeningens advokater også levert bidrag vedrørende regelverket knyttet til leie av bolig.

Les mer


Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvarLeieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Les mer


Nysgjerrig på hva som skjer der du bor?

Nysgjerrig på hva som skjer der du bor?Det er gratis, det er enkelt, og det er nyttig å hente inn fakta om eiendommene i Oslo gjennom nettjenesten "Hva gjelder for eiendommen?".

Les mer


Leieboerforeningen krever bedre vedlikhold av kommunale boliger

  • fredag 20 mai, 2016 - 08:37

Leieboerforeningen krever bedre vedlikhold av kommunale boligerI et brev til byrådet ber Leieboerforeningen om at arbeidet med å sette i stand de kommunale boligene og bomiljøet kommer i gang. Byrådet varslet selv en gjennomgang av husleie- og utbyttepraksisen for de kommunale boligene i sin tiltredelseserklæring høsten 2015. Nå vil Leieboerforeningen ha konkret handling.

Les mer


Bostøtte også til personer i bofellesskap og bokollektiv

  • onsdag 18 mai, 2016 - 14:56

Bostøtte også til personer i bofellesskap og bokollektiv- Regjeringen foreslår å endre regelverket slik at beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Ved å utvide ordningen legger regjeringen til rette for rask...

Les mer


Airbnb vs husleieloven

Airbnb vs husleielovenAirbnb brer om seg i rekordhastighet. Dette er en del av den nye delingsøkonomien og mange kan spe på med litt ekstra leieinntekter. Men enkelte melde...

Les mer


Årsmøte og foredrag

  • mandag 25 april, 2016 - 21:38

Årsmøte og foredragLeieboerforeningen avholder årsmøte 24. mai 2016 kl. 18:00 på Batteriet. Etter årsmøte blir det en nyttig forelesning om hva som er verdt å vite før d...

Les mer


Grønnsakshagar i kommunale gårdar

Grønnsakshagar i kommunale gårdarKommunale gårdar har ofte dårlege uteområder som opplevast som utrivelege og utryggje. Og det eine leiar ofte til det andre. Det ønskar Leieboerforeninga å gjere noko med. Difor samarbeidar vi med gårdsstyrer og Nabolagshager om å lage grønnsakshager for born og vaksne i kommunale gårdar i Oslo.

Les mer


Hva er en god, grønn og tett by?

Hva er en god, grønn og tett by?Det bygges for få boliger i Oslo, sier boligbyggerne, og de peker på strenge krav og for få regulerte boliger som årsak. Vi er gjerne med på en diskusjon om hvordan Oslo kan få flere boliger. Da er det viktig å starte med spørsmålet: Hva er en god, grønn og tett by? Det skriver etatsdirektør Ellen S. de Vibe, avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann og kommunikasjonsdirektør Trude Luice Isaksen i denne kronikken.

Les mer


Svar fra departementet

Svar fra departementet En stor del av sakene vi behandler i Leieboerforeningen, dreier seg om depositumstvister. Ikke sjeldent opplever våre medlemmer at banken ikke forholder seg til husleielovens bestemmelser om depositum, av mangel på kunnskap eller av andre grunner. I februar i år skrev Leieboerforeningen et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi ba om en klargjøring av regelverket slik at depositumstvister ikke ble videre forsinket på grunn av saksbehandlingsfeil fra bankens side. Nå har vi fått svar.

Les mer


Ny NAV-garanti gjør det enklere for kommunen

  • fredag 01 april, 2016 - 12:49

Ny NAV-garanti gjør det enklere for kommunen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres økonomiske interesser ved leierboers mislighold av en husleieavtale. Garantidokumentet gir den samme tryggheten som et ordinært kontantdepositum.Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leieboer oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Les mer


Leietakere bor dårligere enn eiere

Leietakere bor dårligere enn eiereLeietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge

Les mer


Flere kan ha rett på bostøtte

Flere kan ha rett på bostøtte Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Les mer


Ber om klargjøring i depositumsspørsmål

Ber om klargjøring i depositumsspørsmålOmtvistede depositum utgjør en stor andel av sakene LbFs konsulenter behandler. Det skjer ofte at banken holder tilbake et depositum på grunnlag av krav fra utleier. Men for at utleier skal ha rett til kreve at banken tilbakeholder et depositum, setter Husleieloven strenge krav. Leieboerforeningen ber nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en klargjøring av regelverket for å unngå ulovlig tilbakehold av depositum.

Les mer


FINN hjerterom; boliger med god kvalitet til flyktninger

FINN hjerterom; boliger med god kvalitet til flyktningerMange flyktninger fortsetter å bo på asylmottak selv om de har fått oppholdstillatelse. Mangel på boliger er et hinder for å bosette dem raskt nok.

Les mer


Side6 av 24Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist