Politikerpreik volum 6: Sosialistisk Venstreparti

Politikerpreik volum 6: Sosialistisk Venstreparti Med sine sju stortingsrepresentantar er SV Stortingets nest minste parti. SVs bustadpolitikk derimot, er omfattande og detaljert. Vi har tatt ein prat med avtroppande stortingsrepresentant Snorre Valen.

Les mer


Ledig stilling som advokatfullmektig i Leieboerforeningen

Ledig stilling som advokatfullmektig i LeieboerforeningenDet er ledig stilling som advokatfullmektig i Leieboerforeningen fra 1. november 2017. Arbeidsoppgavene er varierte og interessante med gode muligheter for prosedyre.

Les mer


Utleier gir sommerjobb til ungdommer i bomiljøet

Utleier gir sommerjobb til ungdommer i bomiljøetUtleiebolig as betrakter leieboerne som sine kunder og ønsker å legge til rette for at beboerne skal trives best mulig og bli boende lenge. I år har utleieselskapet hatt fire ungdommer i blokka på sommerjobb som assistentvaktmestere. Alt tyder på suksess.

Les mer


Politikerpreik volum 5: Venstre

Politikerpreik volum 5: VenstreSom støtteparti for regjeringa, er Venstre sin innflytelse på den norske bustadpolitikken ikkje uvesentleg. Kor viktig er bustadpolitikken for sentrumspartiet Venstre?

Les mer


Slik unngår du vannskader i ferien

Slik unngår du vannskader i ferienSommeren er høysesong for vannskader, som er blant de verste skadene du kan få i en bolig. Noen enkle grep kan spare deg for store utgifter og mye bryderi

Les mer


Et hjem, ikke en bolig

Et hjem, ikke en boligDet finnes rundt 20.000 mennesker med utviklingshemming i Norge. 86 prosent bor i leid bolig, nesten utelukkende med kommunen som utleier. Leieboerforeningen har tatt en prat med Hedvig Ekberg, generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, en interesse- og medlemsorganisasjon med 8000 medlemmer.

Les mer


Politikerpreik volum 4: Framstegspartiet

Politikerpreik volum 4: FramstegspartietFramstegspartiet i regjering er kanskje det partiet som har størst innflytelse på den norske bustadmarknaden. Med partileiar Siv Jensen i den viktige ministerposten for finans, har FrP avgjerande påverknad på mellom anna fyrstegongs-etablerarars moglegheit til å kjøpe bustad.

Les mer


Politikerpreik volum 3: Arbeiderpartiet

Politikerpreik volum 3: ArbeiderpartietI 1951 sa Arbeiderpartiets Trygve Bratteli at ingen skulle tjene penger på å eie en annens bolig. Dette gullkornet er et speil på datidens boligpolitikk - en ganske annen enn dagens. Dagens Arbeiderparti har heller ikke så stor innflytelse som dengang da, så vil det komme en ny vår for den sosiale boligpolitikken hvis Arbeiderpartiet kommer til makta igjen?

Les mer


Kraftig nedgang i antall bostedsløse

  • mandag 12 juni, 2017 - 09:06

Kraftig nedgang i antall bostedsløseHøsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner; storbyene, mellomstore byer, mindre kommuner og små kommuner.

Les mer


Politikerpreik volum 2: Senterpartiet

Politikerpreik volum 2: SenterpartietSenterpartiet står for tur i LbF sin uhøgtidelege valkampserie. SP sitt engasjement for distrikta treng vel ingen introduksjon, ei heller SP sitt kjærleiksforhold til sjølvaste Bustadsdepartementet – KMD. Men korleis står det til med storbypolitikken?

Les mer


Åpningstider sommeren 2017

  • torsdag 01 juni, 2017 - 13:24

Åpningstider sommeren 2017Leieboerforeningen reduserer i år perioden hvor vi holder sommerstengt. Sommeren 2017 er kontoret bare stengt i to uker.

Les mer


KrF forhindret viktige endringer i ny eierseksjonslov

KrF forhindret viktige endringer i ny eierseksjonslov Oppdatert 31.05.17: Flertallet i Kommunalkomiteen på Stortinget hadde lagt opp til noen viktige endringer i regjeringens forslag til ny eierseksjonslov. Da lovforslaget kom til votering for et samlet Storting 29. mai fikk regjeringspartiene sammen KrF flertall for å skrote de endringene komiteen ønsket og regjeringen fikk fullt ut gjennom sitt forslag til ny lov. Et lite plaster på såret er det at Stortinget ber regjeringen utrede nærmere lovgivning som hindrer hyblifisering, korttidsutleie og begrensninger på erverv av seksjoner.

Les mer


Politikerpreik volum 1: Miljøpartiet

Politikerpreik volum 1: MiljøpartietValkampen er så smått i gang, og også denne gongen er bustadpolitikk eit heitt tema. Alle parti med respekt for seg sjølv seier "noko" om at leigebuarane må kunne bu trygt og godt, men gjenspeglast det i partiprogramma?
Fyrst ute er Miljøpartiet de Grønne.

Les mer


Boligforhold for innvandrere

  • fredag 26 mai, 2017 - 08:32

Boligforhold for innvandrereInnvandrere eier sjeldnere boligen de bor i enn det befolkningen for øvrig gjør. Sjeldnest eier innvandrere fra Somalia, Eritrea, Polen, Irak og Afghanistan boligen. Imidlertid øker andelen som eier egen bolig med botid i Norge, og overgår av og til andelen eiere i befolkningen. For innvandrere fra Somalia og Irak har imidlertid botid mindre å si for hvorvidt man eier. I tillegg er innvandrere fra Somalia og Eritrea oftere unge aleneboende eller enslige forsørgere. Siden dette er husholdningstyper som sjeldnere eier enn par-husholdninger og eldre aleneboende, kan dette tenkes å ha betydning for eierandelen.

Les mer


Drammen kommune lytter til beboerne

Drammen kommune lytter til beboerneI regjeringens boligsosiale handlingsplan, Bolig for velferd, heter det at medvirkning fra beboerne er et suksesskriterie i det boligsosiale arbeidet. I 2017 skal det utvikles en plan for medvirkning som en del av den boligsosiale handlingsplanen. På kommunenivå satses det også på medvirkningsarbeid. Drammen kommune har nå igangsatt et medvirkningsprosjekt, og Leieboerforeningen har fulgt oppstarten av prosjektet.

Les mer


Lær mer om forebygging og bekjempelse av uønskede husdyr

  • søndag 07 mai, 2017 - 17:23
  • Video

Lær mer om forebygging og bekjempelse av uønskede husdyrKakerlakker, veggdyr, skjeggkre, brunbille, møll, sølvkre. Småkrypene er på ingen måte borte. De er her - overalt - og de er sterkere og mer motstandsdyktige enn noen gang. - Vi er nødt til å lære å leve med de, sier Johan Mattson i Mycoteam, som kommer på medlemsmøte i Leieboerforeningen tirsdag 30 mai.

Les mer


For deg som vil vite mer om internasjonal leiepolitikk

  • fredag 05 mai, 2017 - 12:22

For deg som vil vite mer om internasjonal leiepolitikkGlobal Tenant er den internasjonale leieboerbevegelsen sitt boligmagasin. Global Tenant kommer tre-fire ganger i året og har interessante og nyttige artikler om bolig- og leiepolitikk fra hele verden. Magasinet utkommer på engelsk, fransk og russisk.

Les mer


Mange unge prioriterer ikke innboforsikring

  • lørdag 22 april, 2017 - 10:56

Mange unge prioriterer ikke innboforsikringIngen av beboerne som mistet alt de eide i brannen i Kristiansand sentrum hadde innboforsikring. Leieboerforeningen etterlyser nå et større fokus på forsikring blant unge leietakere.

Les mer


Johanna må flytte ut etter 23 år i kommunal leilighet

Johanna må flytte ut etter 23 år i kommunal leilighetKlagenemnda har gitt Boligenheten i Oslo kommune medhold i å kaste meg ut fra hjemmet mitt. Jeg har bodd her i Brinken i nesten 25 år. De siste årene i en leilighet på 46 kvadrat som er å regne som en familieleilighet. Jeg bor alene og har ikke krav på en sånn «stor» leilighet. Jeg vil bli tilkjent en annen leilighet, sier Johanna Engen til Dagsavisen

Les mer


Årsmøte i Leieboerforeningen

  • torsdag 20 april, 2017 - 08:50

Årsmøte i LeieboerforeningenTirsdag 30. mai er det årsmøte i Leieboerforeningen. Alle aktive/betalende medlemmer kan delta og få mer innsikt i hvordan foreningen jobber og styres. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er med på å ta viktige veivalg for foreningen.

Les mer


Side3 av 24Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist