Oslo trenger en boligpolitikk

  • mandag 10 august, 2015 - 12:10

Oslo trenger en boligpolitikkAlle skal ha råd til å ha et sted å bo, og det må være av de høyest prioriterte oppgaver at Oslo kommune har en offensiv boligpolitikk. Realiteten i dag er jo at kommunen ikke har en boligpolitikk. Det borgerlige bystyreflertallet har en klokketro på at dette løser det kommersielle markedet selv. Men vi ser jo at markedet ikke virker.

Les mer


Pusser opp for å få leid ut leiligheten

Pusser opp for å få leid ut leilighetenLeiemarkedet har snudd på få år. - Kravet om standard er betydelig høyere enn tidligere hos studentene, sier Svein Utne.

Les mer


Uenighet om skattefradrag for leieboer

Uenighet om skattefradrag for leieboerEn høyere beskatning av sekundærboliger vil kun føre til en ekstraregning for allerede fattige leieboere, mener førsteamanuensis Are Oust. Han mener skattefradrag er et bedre alternativ til utjevning. Leieboerforeningen tviler på denne løsningen.

Les mer


Stadig flere unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene sine

Stadig flere unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene sineØkte boligpriser har gjort det vanskeligere for unge å etablere seg på boligmarkedet. Løsningen for stadig flere er få økonomisk hjelp fra sine foreldre.

Les mer


Sekundærbustadar gjer vanlege folk til hushaiar

  • torsdag 30 juli, 2015 - 10:38

Sekundærbustadar gjer vanlege folk til hushaiarI dei største byane i Noreg er i gjennomsnitt 17% av bustadane eigde av folk som bur ein annan stad. Mange vèl å investere sparepengane i leilighet i storbyen, medan dei er busette andre stader i landet. Dette aukar fara for boligboble, åtvarar fleire økonomiar om, i ein artikkel i Klassekampen.

Les mer


Sosialinnovatør satsar på ungdomsbustadar

  • tirsdag 23 juni, 2015 - 12:36

Sosialinnovatør satsar på ungdomsbustadarKompass & CO er ein Oslo-basert sosial-innovatør som jobbar med og for ungdom. Kompass & Co sitt hovedfokus er å skape mestringsarenaer for ungdom mellom 15 og 25 år som på ein eller annan måte ikkje finn sin plass i samfunnet. Dei har valgt å jobbe innanfor arenaane matproduksjon, urban dyrking og redesign, men sidan behovet for gode bustadar for ungdom er så stort, bestemte dei seg for å jobbe for å opprette ungdomskollektiv over heile landet.

Les mer


Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid

Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid Et av LbFs viktigste virkeområder er å arbeide interessepolitisk for å ivareta og styrke leieboernes sak i forhold til lovverket og i andre saker knyttet til boligleiesektoren. Dette er fastslått i vedtektene, og i løpet av året avholder vi en rekke møter med politiske partier, vi samarbeider med kommuner og utbyggere om prosjekter som gagner leieboere spesifikt, eller leiesektoren generelt, og vi avgir høringssvar på aktuelle saker. Dessuten sender vi brev til departement og andre angående saker vi mener er viktige.

Les mer


Livet i en boks - kanskje ikke så ille likevel?

Livet i en boks - kanskje ikke så ille likevel?Boligmarkedet i de største byene blir stadig mer ekskluderende for de unge. Er containerlandsbyer løsningen?

Les mer


Husokkupasjon kan gi leiekontrakt

  • tirsdag 16 juni, 2015 - 13:57

Husokkupasjon kan gi leiekontraktLeieboerforeningen har tidligere skrevet om husokkupantene i Hausmannsgate 40, som kjemper mot salgsprosessen som er satt i gang av byrådet. Hele kvartalet er lagt ut for salg, med okkupantene på kjøpet. Selv mener de at byrådet har tilsidesatt reguleringsplanen, som slår fast at Hausmannskvartalet skal utvikles i samarbeid med brukerne.

Les mer


Forgjeldede unge husholdninger

Forgjeldede unge husholdningerUnge norske husholdninger er de mest forgjeldede i verden. Det er den største risikoen i norsk økonomi, skriver Terje Erikstad i en kommentarartikkel i Dagens Næringsliv.

Les mer


Nye leieboliger: Oslo-modellen vekker oppsikt

Oslo kommune kan tilby utbyggere gunstig husbankfinansiering til oppkjøp eller bygging av nye utleieboliger. Til gjengjeld har kommunen rett til å tilvise beboere til en viss andel av de nye leieboligene. Modellen har fått mye positiv oppmerksomhet, og mange andre kommuner ønsker å prøve ut det samme.

Les mer


Berlin strammer inn på husleieregueringen

Berlin strammer inn på husleieregueringen Berlin har vært kjent som en god by for leietakere, men de siste årene har husleienivået steget raskt også her. Med med enn 40.000 nye innbyggere hvert år, er det nå et stort press på leiemarkedet. Tildligere har husleienivået for leietakere vært regulert, men nå skal også leien reguleres ved nye kontraktsinngåelser.

Les mer


Feig bustadpolitikk i Oslo - men kven vil endre den?

Feig bustadpolitikk i Oslo - men kven vil endre den? Etter årsmøtet den 19. mai, var det duka for den tradisjonsrike LbF-debatten, som i år hadde fått tittelen Feig boligpolitikk. Tre kompetente innleiarar holdt kvart sitt korte innlegg om butryggleik,om livet i ein kommunal gård, og om moglege løysingar for ein ny leigepolitikk.

Les mer


Leieboerforeningen med ny styreleiar

Leieboerforeningen med ny styreleiar19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Les mer


Dårlige boforhold på asylmottak motvirker integrering

Dårlige boforhold på asylmottak motvirker integreringBoforhold på asylmottak i Norge varierer fra nøktern kvalitet til boliger andre beboergrupper aldri ville blitt plassert i. Det har stor betydning for integreringsarbeidet, viser en ny forskningsrapport fra SINTEF Byggforsk og NTNU.

Les mer


– Tar opp kreditt­kort­gjeld for å kunne kjøpe bolig

– Tar opp kreditt­kort­gjeld for å kunne kjøpe boligNorske boligkjøpere gjør alt for å kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Les mer


Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismak

  • mandag 18 mai, 2015 - 14:21

Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismakNBBL er positive til at regjeringen har bevilget penger til flere kommunale utleieboliger og studenboliger, men overrasket over at Husbanken ikke har fått mer penger. - Paradoksalt nok fører regjeringens økte bevilgninger til leieboliger til en enda trangere finansieringssituasjon for den øvrige boligbyggingen som søker lån gjennom Husbanken. Lånerammen burde i det minste justeres opp til 2013-nivå, understreker Thor Eek i NBBL.

Les mer


Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig

  • mandag 18 mai, 2015 - 14:10

Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid boligKommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig. Det er budskapet i rapporten om den nye modellen for «leie-før-eie» som er Husbanken har utarbeidet.

Les mer


Bostøtten blir mer treffsikker

  • mandag 18 mai, 2015 - 08:14

Bostøtten blir mer treffsikker- Bostøtten er en viktig boligsosial ordning, og skal hjelpe de som virkelig trenger den, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner til Husbankens IKT-system for bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

Les mer


Boligdebatt: Feig boligpolitikk

Boligdebatt: Feig boligpolitikkEtter årsmøtet i Leieboerforeningen 19. mai er det duket for den tradisjonsrike lbf-debatten som i år har overskriften FEIG BOLIGPOLITIKK. Anders Røberg Larsen (A) møter Ola Kvisgaard (H) til debatt om leiesektoren.

Les mer


Side10 av 24Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist