Forgjeldede unge husholdninger

Forgjeldede unge husholdningerUnge norske husholdninger er de mest forgjeldede i verden. Det er den største risikoen i norsk økonomi, skriver Terje Erikstad i en kommentarartikkel i Dagens Næringsliv.

Les mer


Nye leieboliger: Oslo-modellen vekker oppsikt

Oslo kommune kan tilby utbyggere gunstig husbankfinansiering til oppkjøp eller bygging av nye utleieboliger. Til gjengjeld har kommunen rett til å tilvise beboere til en viss andel av de nye leieboligene. Modellen har fått mye positiv oppmerksomhet, og mange andre kommuner ønsker å prøve ut det samme.

Les mer


Berlin strammer inn på husleieregueringen

Berlin strammer inn på husleieregueringen Berlin har vært kjent som en god by for leietakere, men de siste årene har husleienivået steget raskt også her. Med med enn 40.000 nye innbyggere hvert år, er det nå et stort press på leiemarkedet. Tildligere har husleienivået for leietakere vært regulert, men nå skal også leien reguleres ved nye kontraktsinngåelser.

Les mer


Feig bustadpolitikk i Oslo - men kven vil endre den?

Feig bustadpolitikk i Oslo - men kven vil endre den? Etter årsmøtet den 19. mai, var det duka for den tradisjonsrike LbF-debatten, som i år hadde fått tittelen Feig boligpolitikk. Tre kompetente innleiarar holdt kvart sitt korte innlegg om butryggleik,om livet i ein kommunal gård, og om moglege løysingar for ein ny leigepolitikk.

Les mer


Leieboerforeningen med ny styreleiar

Leieboerforeningen med ny styreleiar19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Les mer


Dårlige boforhold på asylmottak motvirker integrering

Dårlige boforhold på asylmottak motvirker integreringBoforhold på asylmottak i Norge varierer fra nøktern kvalitet til boliger andre beboergrupper aldri ville blitt plassert i. Det har stor betydning for integreringsarbeidet, viser en ny forskningsrapport fra SINTEF Byggforsk og NTNU.

Les mer


– Tar opp kreditt­kort­gjeld for å kunne kjøpe bolig

– Tar opp kreditt­kort­gjeld for å kunne kjøpe boligNorske boligkjøpere gjør alt for å kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Les mer


Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismak

  • mandag 18 mai, 2015 - 14:21

Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismakNBBL er positive til at regjeringen har bevilget penger til flere kommunale utleieboliger og studenboliger, men overrasket over at Husbanken ikke har fått mer penger. - Paradoksalt nok fører regjeringens økte bevilgninger til leieboliger til en enda trangere finansieringssituasjon for den øvrige boligbyggingen som søker lån gjennom Husbanken. Lånerammen burde i det minste justeres opp til 2013-nivå, understreker Thor Eek i NBBL.

Les mer


Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig

  • mandag 18 mai, 2015 - 14:10

Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid boligKommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig. Det er budskapet i rapporten om den nye modellen for «leie-før-eie» som er Husbanken har utarbeidet.

Les mer


Bostøtten blir mer treffsikker

  • mandag 18 mai, 2015 - 08:14

Bostøtten blir mer treffsikker- Bostøtten er en viktig boligsosial ordning, og skal hjelpe de som virkelig trenger den, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner til Husbankens IKT-system for bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

Les mer


Boligdebatt: Feig boligpolitikk

Boligdebatt: Feig boligpolitikkEtter årsmøtet i Leieboerforeningen 19. mai er det duket for den tradisjonsrike lbf-debatten som i år har overskriften FEIG BOLIGPOLITIKK. Anders Røberg Larsen (A) møter Ola Kvisgaard (H) til debatt om leiesektoren.

Les mer


Regjeringen satser på leieboliger

Regjeringen satser på leieboligerI Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra vanskelig for dem som faller utenfor, særlig for vanskeligstilte barnefamilier som bor i uegnede boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Dagsavisen.

Les mer


Boligblokk blei rusmareritt

Boligblokk blei rusmarerittI 2013 blei Lonemarka botiltak oppført av Bergen kommune, med støtte frå Husbanken. Kommuna søkte om støtte til eit ordinært utleigeprosjekt for økonomisk vanskelegstilte, og fekk innvilga 10 millionar kroner til dette føremålet. Då blokka var innflyttingsklar, vart den fylt opp med bustadslause, og personar med rus- og psykiatriproblem. I dag er blokka prega av saker om alvorlege valdshandlingar og drapsforsøk, hærverk, politibråk og sal av tunge rusmidlar.

Les mer


Dramatisk for kommunale leigetakarar i Bergen

Dramatisk for kommunale leigetakarar i BergenBergensavisa fortel i dag om Lisbeth Morken (72) , som har budd i ein kommunal utleigeleilighet i Bergen kommune i 39 år. Hittil har ho betalt 6769 kr, men ho har no fått varsel om ei husleigeauke til 10463 kr. Det er heilt forferdeleg at dei kan gjere noko slikt. Dei er vel tomme i kommunekassa, og må ta fra dei med dårligst råd, seier Morken til BA.

Les mer


LbF samarbeidar med bydel Stovner

LbF samarbeidar med bydel StovnerBydel Stovner og LbF har gått saman om eit prosjekt som skal bidra til å skape betre bumiljø i bydelen. Prosjektet har fått støtte frå Husbanken, og kan sjåast i samanheng med det forpliktande boligsosiale utviklingsprogrammet som Oslo kommune og Husbanken har inngått i samarbeid.

Les mer


Vil ha milliarder til områdesatsing

Vil ha milliarder til områdesatsingHøyres Mudassar Kapur vil at Høyre skal fornye og forbedre områdesatsingen i Oslo, og utvide den til flere byer i Norge. Oslo og Drammen er gode eksempler på byer der kommune og stat har gått sammen for å gi et område av en storby et særskilt løft.

Les mer


Bekymret for rekordhøy boliggjeld

Bekymret for rekordhøy boliggjeldNordmenns gjeld har aldri vært høyere. Husholdningenes lån vokser mer enn inntektene. Dette øker risikoen for finansiell ustabiltet, mener Finanstilsynet i en fersk rapport.

Les mer


Årsmøte 2015 og boligdebatt

Årsmøte 2015 og boligdebattLeieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Les mer


Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådet

Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådetByrådet ville ikke ha samarbeid med Leieboerforeningen. Jeg sørget, på vegne av SV, for at de fikk pålegg fra bystyreflertallet, skriver Ivar Johansen i sin blogg 18. april.

Les mer


Hvor skal vi andre bo?

Hvor skal vi andre bo?Rekordhøye boligpriser skyldes både høyre- og venstresiden. Nå må vi endre kurs.

Les mer


Side10 av 24Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist