Bostøtten blir mer treffsikker

  • mandag 18 mai, 2015 - 08:14

Bostøtten blir mer treffsikker- Bostøtten er en viktig boligsosial ordning, og skal hjelpe de som virkelig trenger den, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner til Husbankens IKT-system for bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

Les mer


Boligdebatt: Feig boligpolitikk

Boligdebatt: Feig boligpolitikkEtter årsmøtet i Leieboerforeningen 19. mai er det duket for den tradisjonsrike lbf-debatten som i år har overskriften FEIG BOLIGPOLITIKK. Anders Røberg Larsen (A) møter Ola Kvisgaard (H) til debatt om leiesektoren.

Les mer


Regjeringen satser på leieboliger

Regjeringen satser på leieboligerI Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra vanskelig for dem som faller utenfor, særlig for vanskeligstilte barnefamilier som bor i uegnede boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Dagsavisen.

Les mer


Boligblokk blei rusmareritt

Boligblokk blei rusmarerittI 2013 blei Lonemarka botiltak oppført av Bergen kommune, med støtte frå Husbanken. Kommuna søkte om støtte til eit ordinært utleigeprosjekt for økonomisk vanskelegstilte, og fekk innvilga 10 millionar kroner til dette føremålet. Då blokka var innflyttingsklar, vart den fylt opp med bustadslause, og personar med rus- og psykiatriproblem. I dag er blokka prega av saker om alvorlege valdshandlingar og drapsforsøk, hærverk, politibråk og sal av tunge rusmidlar.

Les mer


Dramatisk for kommunale leigetakarar i Bergen

Dramatisk for kommunale leigetakarar i BergenBergensavisa fortel i dag om Lisbeth Morken (72) , som har budd i ein kommunal utleigeleilighet i Bergen kommune i 39 år. Hittil har ho betalt 6769 kr, men ho har no fått varsel om ei husleigeauke til 10463 kr. Det er heilt forferdeleg at dei kan gjere noko slikt. Dei er vel tomme i kommunekassa, og må ta fra dei med dårligst råd, seier Morken til BA.

Les mer


LbF samarbeidar med bydel Stovner

LbF samarbeidar med bydel StovnerBydel Stovner og LbF har gått saman om eit prosjekt som skal bidra til å skape betre bumiljø i bydelen. Prosjektet har fått støtte frå Husbanken, og kan sjåast i samanheng med det forpliktande boligsosiale utviklingsprogrammet som Oslo kommune og Husbanken har inngått i samarbeid.

Les mer


Vil ha milliarder til områdesatsing

Vil ha milliarder til områdesatsingHøyres Mudassar Kapur vil at Høyre skal fornye og forbedre områdesatsingen i Oslo, og utvide den til flere byer i Norge. Oslo og Drammen er gode eksempler på byer der kommune og stat har gått sammen for å gi et område av en storby et særskilt løft.

Les mer


Bekymret for rekordhøy boliggjeld

Bekymret for rekordhøy boliggjeldNordmenns gjeld har aldri vært høyere. Husholdningenes lån vokser mer enn inntektene. Dette øker risikoen for finansiell ustabiltet, mener Finanstilsynet i en fersk rapport.

Les mer


Årsmøte 2015 og boligdebatt

Årsmøte 2015 og boligdebattLeieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Les mer


Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådet

Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådetByrådet ville ikke ha samarbeid med Leieboerforeningen. Jeg sørget, på vegne av SV, for at de fikk pålegg fra bystyreflertallet, skriver Ivar Johansen i sin blogg 18. april.

Les mer


Hvor skal vi andre bo?

Hvor skal vi andre bo?Rekordhøye boligpriser skyldes både høyre- og venstresiden. Nå må vi endre kurs.

Les mer


Millardpakke til bygging av nye utleieboliger

Millardpakke til bygging av nye utleieboligerDen svenske regjeringen tar har lagt fram en omfattende finansieringspakke som skal gi 250.000 nye boliger i perioden fram mot 2020. Foreløpig er stimuleringstiltakene beregnet til 6,7 milliarder SEK per år og halvparten skal gå til nye utleieboliger.

Les mer


Auka etterspurnad etter lån til kjøp av utleigebustader

Auka etterspurnad etter lån til kjøp av utleigebustaderVed utgangen av februar hadde Husbanken motteke søknader om grunnlån til kjøp av utleigebustader for til saman 140 millionar kroner. Det er fem gonger så mange som same periode i 2014. Utleigebustader er høgt prioritert i Husbanken.

Les mer


Åpner for boligblokker så høye som Oslo Plaza

Åpner for boligblokker så høye som Oslo PlazaOslo-politiker og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen varsler massiv innsats på boligbygging - dersom han får velgernes tillit.

Les mer


1500 nye boliger midt i Oslo

1500 nye boliger midt i OsloNå går startskuddet for utbyggingen av Bispevik hvor det blir 1.500 nye boliger og et kontorbygg på 25.000 kvadratmeter.

Les mer


Selvbygging for leieboere

Selvbygging for leieboerePå en spesiell tomt i en spesiell bydel skal leieboere selv bygge sine drømmehjem. Initiativet kommer fra to arkitektstudenter som stiller spørsmål ved dagens byggemodell, der det er langt mellom byggherre og beboer. I leiesektoren er det ytterst sjelden at fremtidige leietakere får delta i planleggingsprosessen.

Les mer


6 kvm for mye - blir fratatt bostøtten

6 kvm for mye - blir fratatt bostøttenAnn Gulborg Findahl og datteren (16) har bodd i den kommunale boligen på Skjetten i ti år. Nå mener Skedsmo kommune den er for stor for de to og har tatt fra Findahl all bostøtte.

Les mer


Vil ha svar på om mange har mistet bostøtte

Vil ha svar på om mange har mistet bostøtteUnder statsbudsjettet høsten 2014 uttrykte Leieboerforeningen bekymring for at mange kunne mistet å få redusert bostøtte som følge av at egenandelen og inntektsgrensene ikke ble justert i takt med veksten i trygde- og lønnsytelser. Nå krever stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) at kommunalminister Jan Tore Sanner redegjør for dette i Stortinget.

Les mer


Leieprisene flater ut

Leieprisene flater utEiendomsmeglerbransjens leieprisstatistikk viser en flat utvikling fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015. En gjennomsnittlig 2 roms leilighet leies ut nå ut for kroner 11.345,- i Oslo, kroner 9.933,- i Bergen og kroner 9.373,- i Trondheim.

Les mer


LbF om Scheel-utvalgets rapport

LbF om Scheel-utvalgets rapportGrunnen til at det ikke satses mer på moderne utleieboliger skyldes skattediskriminering. Om utleieboliger fikk de samme skatteavskrivningsmuligheter som næringseiendom, vil interessen for å investere i leieboliger trolig øke. Derfor foreslår Leieboerforeningen at det blir innført adgang til skattemessig saldoavskrivning for nye utleieboliger.

Les mer


Side10 av 23Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist   

Nyhetsbrev