Julestengt - men ikke helt

 • tirsdag 22 desember, 2020 - 08:48

Julestengt - men ikke heltLeieboerforeningen holder stengt i romjula. Men du finner mye nyttig på våre hjemmesider.

Les mer


Ennå ikke i mål med gjengs leie

 • torsdag 26 november, 2020 - 19:17

Ennå ikke i mål med gjengs leie Oslo kommune har lagt fram en ny modell for husleiefastsettelse i kommunale boliger. Vi har gått gjennom utredningen som ligger til grunn for modellen, og vi er ikke helt fornøyde. Det er åpenbart at kommunen må fortsette sine undersøkelser av den kommunale boligsektoren, og både takstmannsordningen og vedlikeholdsetterslepet bør under lupen. Oslo kommune har gjort mye bra i det boligsosiale feltet de siste årene, men denne utredningen viser at det fremdeles er et stykke til mål.

Les mer


Leieboerforeningens høringsuttalelse til statsbudsjettet 2021

 • onsdag 21 oktober, 2020 - 13:45

Leieboerforeningens høringsuttalelse til statsbudsjettet 2021 Leieboerforeningen tok i høringen med stortingets kommunalkomite opp fem punkter knyttet til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Sakene var bostøtte, tilskudd til utleieboliger, Husbankens låneramme til utleieboliger, utvidelse av husleietvistutvalget og ny strategi om den boligsosiale politikken.

Les mer


Høringsuttalelse om Oslo kommunes boligbehovsplan

 • mandag 12 oktober, 2020 - 14:27

Høringsuttalelse om Oslo kommunes boligbehovsplanOslo kommune har lagt fram en ny og omfattende sak om det kommunale boligbehovet frem mot 2030. Leieboerforeningen er positive til mange av forslagene, men som alltid har vi også et knippe med forslag til forbedringer. På noen områder er vi også fullstendig uenig med kommunens forslag.

Les mer


Leieboerforeningen anbefaler ikke opphevelse av kommunale boligstiftelser

 • mandag 05 oktober, 2020 - 08:29

Leieboerforeningen anbefaler ikke opphevelse av kommunale boligstiftelserLeieboeforeningen fraråder i sitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at det gis adgang til å oppheve boligstiftelser opprettet av kommunene.

Les mer


Årsmøtet 2020 gjennomføres ikke

 • onsdag 12 august, 2020 - 13:05

Styret i Leieboerforeningen vedtok den 11. august 2020 at Leieboerforeningen ikke gjennomfører årsmøte 2020. - Sterkt beklagelig, men nødvendig, sier styreleder Sigmund Aunan.

Les mer


Innspill til regjerningen

 • torsdag 18 juni, 2020 - 11:10

Innspill til regjerningeni 2019 fikk Leieboerforeningen i oppdrag å levere et større innspillsnotat til regjeringen i forbindelse med at det skal utarbeides ny stortingsmelding om boligsosial politikk. I rapporten tar vi opp tre hovedområder; vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger, rammebetingelser for profesjonelle utleiere, og botrygghet og juridisk rammeverk for leiesektoren.

Les mer


Årmøte 2020 utsettes

 • onsdag 06 mai, 2020 - 19:34

Styret i Leieboerforeningen har vedtatt at årsmøte i Leieboerforeningen utsettes inntil videre. Saken skal drøftes på nytt styremøte 11. august.

Les mer


Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stansesVi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Les mer


Boligpolitikk for kriser

 • torsdag 19 mars, 2020 - 20:25

Mange leieboere går en usikker tid i møte, og vi kan komme til å få en ny gruppe med akutt vanskeligstilte på boligmarkedet. Studenter, kulturarbeidere, selvstendig næringsdrivende og arbeidssøkere er noen av gruppene som nå står i fare for ikke å betjene husleien. Hvilke boligpolitiske verktøy kan vi ta i bruk for å hindre at antall vanskeligstilte på boligmarkedet øker?

Les mer


Leieboerforeningen flytter til nye kontorlokaler

 • mandag 02 mars, 2020 - 11:32

Leieboerforeningen flytter til nye kontorlokalerLeieboerforeningen har flyttet til nye lokaler Borggate 2b på Grønland (mars 2020). Lokaler ligger i bygget til forskningstiftelsen Fafo.

.

Les mer


Søker leieboere som vil være medforskere i innovativt prosjekt

 • søndag 01 desember, 2019 - 10:52

Søker leieboere som vil være medforskere i innovativt prosjektHar du lyst til å være med på et spennende forskningsprosjekt? Sammen med kommunale og private leieboere i Oslo og Fredrikstad skal Leieboerforeningen (LbF), Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet - storbyuniversitetet og masterstudenter ved VID - vitenskapelige høgskole, kartlegge hvordan det oppleves å bo i leieboliger. Prosjektet er finansiert av Husbanken. Et mindre forprosjekt ble gjennomført i våren 2018 og ga lovende resultater.

Les mer


Leieboerforeningen inviterer til gratis visning av Push

 • fredag 13 september, 2019 - 16:20

Leieboerforeningen inviterer til gratis visning av PushLeieboerforeningen inviterer medlemmene på film. Den 7. oktober viser vi den sterke dokumentarfilmen Push på Cinemateket i Oslo kl 18:30. Filmen handler om de nye ansikstløse finansspekulantene som kjøper opp tusenvis av boliger i hele verden. De følger ikke opp leieforholdene og presser ut innbyggerne og legger hele nabolag øde.
.

Les mer


De rødgrønne har best leiepolitikk i Oslo

 • fredag 06 september, 2019 - 14:36

De rødgrønne har best leiepolitikk i Oslo Endelig er boligpolitikk blitt valgkampsak. Og ikke bare det – boligpolitikken har fått velfortjent oppmerksomhet i hele denne bystyreperioden. Vi har gjort jobben for deg og funnet ut hva du som er leieboer i Oslo bør stemme på.

Les mer


Boligpolitikk takk

Boligpolitikk takkLeieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Les mer


Boindeks - om å måle boopplevelse og legge tilrette for aktiv beboermedvirkning

 • lørdag 25 mai, 2019 - 09:25

Boindeks - om å måle boopplevelse og legge tilrette for aktiv beboermedvirkningLeieboerforeningen tok høsten 2016 initiativ til et pilotprosjekt for å teste en ny metode for å måle bo-opplevelse og medvirkning blant kommunale leieboere. Ideen var hentet fra den omfattende lovbestemte medvirkningen beboere i «social housing» - både i kommunal og privat sektor – har i Skottland. Leieboerforeningen fikk med forsker Ingar Brattbakk ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet og høgskolelektor i sosialt arbeid Katrine Mauseth Woll ved VID – vitenskapelig universitet.

Les mer


Boligpolitikk på 1. mai - bli med!

 • søndag 28 april, 2019 - 11:22

Boligpolitikk på 1. mai - bli med!I valgåret 2019 ser det endelig ut som at boligpolitikk kommer på dagsorden i Oslo. Bli med oss 1 mai og krever bedre forhold for leieboere.

Les mer


Årsmøte og boligpolitisk debatt på Kulturhuset

 • onsdag 17 april, 2019 - 16:30

Årsmøte og boligpolitisk debatt på Kulturhuset21. mai kl 17:30 inviterer vi til årsmøte i Leieboerforeningen. Etter den formelle delen, kl 18:30 braker det løs med boligpolitisk debatt mellom ringrevene Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet og Høyres James Stove Lorentzen. For å få opp temperaturen skikkelig har vi bedt om oppspill fra de som står bak det kommunale Boligopprøret og fra lederen i Leieboerforeningen, Lars Aasen. Årsmøte er for medlemmer - den politiske debatten er åpen for alle.

Les mer


Retten til bolig

 • onsdag 10 april, 2019 - 19:07

Retten til boligFN-konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at medlemslandene skal sørge for at innbyggerne har tilgang til blant annet mat, vann, utdannelse og bolig. Boligen skal blant annet være stor nok, sunn, og med et rimelig kostnadsnivå. Norge er tilslutta konvensjonen, men hva betyr egentlig det?

Les mer


Den tredje boligsektor - en mulig løsning?

 • onsdag 10 april, 2019 - 18:19

Den tredje boligsektor - en mulig løsning?Igjen ringer klokkene og vardene tennes. Boligprisene er blitt så høye at selv sykepleiere i full jobb må ta til takke med å leie dyrt, dårlig og usikkert. Noe må gjøres om ikke den norske, demokratiske boligmodellen skal forvitre. Og igjen diskuterer vi den «tredje boligsektor» som en mulig løsning. Oslo kommune skal snart til å legge frem politisk sak om et alternativt boligmarked. Men er ideen om reetablering av ny, ikke-kommersiell boligsektor noe annet enn å tro på julenissen? Hva må til om ideen om den tredje boligsektor skal bli noe mer enn bare en våt drøm?

Les mer


Side1 av 24Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist