Artikler tagget med: lbf-nytt

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren

Ansvar for snørydding og strøing på vinterenLeieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Les mer


Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Les mer


Leieboerforeningen med ny styreleiar

Leieboerforeningen med ny styreleiar19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Les mer


Årsmøte 2015 og boligdebatt

Årsmøte 2015 og boligdebattLeieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Les mer


Ansvar for snørydding og strøing på vinteren

Ansvar for snørydding og strøing på vinterenLeieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Les mer


Mange krangler om utleie

Mange krangler om utleieAntall tvister mellom utleiere og leietakere holdt seg på samme høye nivå i 2014 som året før, viser ferske tall fra Husleietvistutvalget. Erstatningskrav og skyldig leie er de vanligste konflikttemaene.

Les mer


Prosjekt Trondheim avsluttes

  • søndag 21 desember, 2014 - 20:16
  • LbF-nytt

Prosjekt Trondheim avsluttesLeieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

Les mer


122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedetSSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Les mer


Gunstig tilbud på medlemskap

  • fredag 05 desember, 2014 - 13:04
  • LbF-nytt

Gunstig tilbud på medlemskapMelder du deg inn i Leieboerforeningen nå får du en god deal. Alle som melder seg inn og betaler medlemskap nå får et medlemskap som gjelder h...

Les mer


Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen

Leieboerforeningen arrangerer BjørnåsendagenSøndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Les mer


Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen

  • torsdag 13 november, 2014 - 12:37
  • LbF-nytt

Flere vil bli medlem i LeieboerforeningenLeieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...

Les mer


Medlemskurs i praktisk husleierett

Medlemskurs i praktisk husleierettI begynnelsen av oktober inviterte Leieboerforeningen medlemmer i Oslo og Akershus til kurs i praktisk husleierett. Responsen var uventet stor, og all...

Les mer


Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i Danmark

Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i DanmarkI Skandinavia skiljer Noreg seg ut med den marknadsstyrte leigesektoren. Både Sverige og Danmark har store, regulerte leigesektorar. Den danske modell...

Les mer


Leieboerne underholdt huseierne

Leieboerne underholdt huseierneHuseiernes Landsforbund (HL) feierer i år seg selv og sine 25 år med brask og bram. Organisasjonen har hatt en eventyrlig medlemsvekst de siste årene ...

Les mer


- Vi balanserer på ein knivsegg, men er van med det!

- Vi balanserer på ein knivsegg, men er van med det!20. mai avholdt Leieboerforeningen årsmøtet og den tradisjonsrike bustadspolitiske debatten.

Les mer


Årsmøte og boligdebatt

Årsmøte og boligdebattÅrsmøte i Leieboerforeningen arrangeres 20. mai på Håndverkeren. Saksdokumenter legges nå ut fortløpende og medlemmer som har saker de ønsker behandlet må sende dette til styret innen fristen 6. mai.

Les mer


Opptak fra årsmøte/årsmøtedebatten

Opptak fra årsmøte/årsmøtedebattenInteressert i hva som skjedde på årsmøte 20 mai 2014?

Les mer


LbF-debatten: Ny renessanse for leieboligen?

LbF-debatten: Ny renessanse for leieboligen?Det bygges nye utleieboliger over hele landet. Profesjonelle, seriøse utbyggere satser sammen med kommunene og Husbanken på nye og gode utleieboliger.

Les mer


Boligsektoren i Norge – velferdsstatens vaklende pilar?

Boligsektoren i Norge – velferdsstatens vaklende pilar?Det har overrasket mange boligforskere at etterspørselen etter nye boliger det siste året har stagnert, med den følge at det bygges mindre, samtidig som bybefolkningen vokser raskt.

Les mer


Delta i vår medlemsundersøkelse

Delta i vår medlemsundersøkelseLeieboerforeningen sendte 8. mai 2014 ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Leieboerforeningen som har registret seg med epostadresse. Med...

Les mer


Side1 av 2Først   Forrige   [1]  2  Neste   Sist