Artikler tagget med: Boligpolitikk

Åpner for boligblokker så høye som Oslo Plaza

Åpner for boligblokker så høye som Oslo PlazaOslo-politiker og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen varsler massiv innsats på boligbygging - dersom han får velgernes tillit.

Les mer


Selvbygging for leieboere

Selvbygging for leieboerePå en spesiell tomt i en spesiell bydel skal leieboere selv bygge sine drømmehjem. Initiativet kommer fra to arkitektstudenter som stiller spørsmål ved dagens byggemodell, der det er langt mellom byggherre og beboer. I leiesektoren er det ytterst sjelden at fremtidige leietakere får delta i planleggingsprosessen.

Les mer


6 kvm for mye - blir fratatt bostøtten

6 kvm for mye - blir fratatt bostøttenAnn Gulborg Findahl og datteren (16) har bodd i den kommunale boligen på Skjetten i ti år. Nå mener Skedsmo kommune den er for stor for de to og har tatt fra Findahl all bostøtte.

Les mer


Vil ha svar på om mange har mistet bostøtte

Vil ha svar på om mange har mistet bostøtteUnder statsbudsjettet høsten 2014 uttrykte Leieboerforeningen bekymring for at mange kunne mistet å få redusert bostøtte som følge av at egenandelen og inntektsgrensene ikke ble justert i takt med veksten i trygde- og lønnsytelser. Nå krever stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) at kommunalminister Jan Tore Sanner redegjør for dette i Stortinget.

Les mer


LbF om Scheel-utvalgets rapport

LbF om Scheel-utvalgets rapportGrunnen til at det ikke satses mer på moderne utleieboliger skyldes skattediskriminering. Om utleieboliger fikk de samme skatteavskrivningsmuligheter som næringseiendom, vil interessen for å investere i leieboliger trolig øke. Derfor foreslår Leieboerforeningen at det blir innført adgang til skattemessig saldoavskrivning for nye utleieboliger.

Les mer


- Boligkjøp er veldig, veldig vanskelig

- Boligkjøp er veldig, veldig vanskeligHistorisk lav boligrente gjør livet lettere for leietakerne, men for boligkjøperne er tilstanden verre.

Les mer


NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven

NBBL svært kritisk til endringer i tomtefestelovenJustisdepartementet la 27. mars frem forslag til endringer i tomtefesteloven. NBBL er svært kritiske til forslaget, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen.

Les mer


Kaster bostedsløse på glattcelle

Kaster bostedsløse på glattcelleØvre Eiker kommunes nye tilbud til bostedsløse blir containere på 17,3 kvadrat med stålinventar. Uverdig, sier Elise Haraldsrud Lien.

Les mer


Frp-byråd gikk på bostøtte-smell

Frp-byråd gikk på bostøtte-smellBystyret i Bergen har besluttet å sende saken om nye retningslinjer for kommunal bostøtte tilbake til byrådet for videre utredning.

Les mer


LbF-rapport: Beboertrivsel i nye utleieprosjekt

LbF-rapport: Beboertrivsel i nye utleieprosjektSelvaag bygget i 2013 fem nye blokker med tilsammen 150 leiligheter på Bjørnåsen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. 96 av disse leilighetene (fordelt på tre blokker) er bygget for utleie. Oslo kommune disponere 40 prosent av boligene gjennom såkalte tilvisningsavtaler. Leieboerforeningen har gjennomført et pilotprosjekt i de nye utleieboligene for å få mer kunnskap om leieboernes behov og rolle i større utleieboligprosjekter.

Les mer


Tromsø vil styrke leigesektoren

Tromsø vil styrke leigesektorenI likskap med dei andre store bykommunene, er Tromsø i rask vekst. Fram mot 2040 skal folketalet vakse til 120.000 innbyggjarar. Det vil vere behov for 900 nye bustadar årleg, og byrådet planleggjer å byggje 440 kommunale bustadar dei neste fem åra. Bustadprisane i byen er høge, og det er mange som slit med å kome seg inn på både eige- og leigemarknaden. I januar la byrådet fram eit utkast til bustadpolitisk handlingsplan for dei komande åra, og i planen leggjast det vekt på å styrkje leigesektoren.

Les mer


Oversikt over det nordiske boligmarkedet

Oversikt over det nordiske boligmarkedetDe nordiske landene er, sett utenfra ganske like, men har valgt ulike løsninger i boligpolitikken og i organiseringen av boligmarkedene. I denne studien får vi presentert forskjeller og likheter i Norden.

Les mer


Oslo bystyre sparker nedover

Oslo bystyre sparker nedoverJeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Les mer


Husokkupanter til salgs

Husokkupanter til salgsI 1999 ble de forfalne bygningene i Hausmannskvartalet tatt i bruk av kunstnere og okkupanter. Kulturhuset Hausmania inngikk leiekontrakt med eieren Statsbygg, mens den gamle bygården H40, fra slutten av 1800-tallet, ble okkupert. I 16 år har okkupantene motstått forsøk på utkastelse og privatisering, og de har med egne midler vedlikeholdt og forvaltet gården.

Les mer


NOVA med ny rapport om utleigemarknaden

NOVA med ny rapport om utleigemarknaden På Husbankens lanseringskonferanse for det nyaste innan bustadsforsking, lanserte NOVA i går ein rapport om profesjonell utleige og offentleg-privat samarbeid. Rapporten er skriven av forskarane Jardar Sørvoll og Hans Christian Sandlie, og oppsummerar eit prosjekt NOVA har utført på oppdrag frå Husbanken. Føremålet med prosjektet var å undersøkje kva som ligg til grunn for ein velfungerande leigemarknad, heiter det i rapportens forord.

Les mer


Danske leieboere: Husleieregulering gir nødvendig botrygghet

 Danske leieboere: Husleieregulering gir nødvendig botrygghetBoligmarkedet må reguleres i et større omfang, og vi trenger flere almene boliger. Det skriver lederen for den danske leieboerorganisasjonen LLO Helene Toxværd i et debatt-innlegg vi gjengir her.

Les mer


Boligforsker vil ha økt satsing på profesjonell utleie

Boligforsker vil ha økt satsing på profesjonell utleieDe store profesjonelle utleierne har nærmest forsvunnet fra hovedstaden. Boligforsker Jardar Sørvoll ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) mener det...

Les mer


Bystyret vil tvinge 15 husstander utfor stupet

Bystyret vil tvinge 15 husstander utfor stupetSom en spesiell julegave til 15 fattige husstander i Oslo, voterte det konservative flertallet i Oslo bystyre på sitt siste møte før jul i 2014 å fjerne bostøtten for femten av i alt 51 gjenværende mottakere av et livsviktig botilskudd som er et være eller ikke være for dem. Flere er syke, og fjerningen av husleietilskuddet med en dags varsel har bl.a. ført til at flere rammede ikke har råd til innkjøp av livsviktige medisiner.

Les mer


Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge

Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge OBOS er svært tilfreds med Regjeringens forslag om å unnta halvparten av leilighet...

Les mer


"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste

SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Les mer


Side3 av 8Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  Neste   Sist