Artikler tagget med: Boligpolitikk

Politikerpreik volum 5: Venstre

Politikerpreik volum 5: VenstreSom støtteparti for regjeringa, er Venstre sin innflytelse på den norske bustadpolitikken ikkje uvesentleg. Kor viktig er bustadpolitikken for sentrumspartiet Venstre?

Les mer


Politikerpreik volum 4: Framstegspartiet

Politikerpreik volum 4: FramstegspartietFramstegspartiet i regjering er kanskje det partiet som har størst innflytelse på den norske bustadmarknaden. Med partileiar Siv Jensen i den viktige ministerposten for finans, har FrP avgjerande påverknad på mellom anna fyrstegongs-etablerarars moglegheit til å kjøpe bustad.

Les mer


Politikerpreik volum 3: Arbeiderpartiet

Politikerpreik volum 3: ArbeiderpartietI 1951 sa Arbeiderpartiets Trygve Bratteli at ingen skulle tjene penger på å eie en annens bolig. Dette gullkornet er et speil på datidens boligpolitikk - en ganske annen enn dagens. Dagens Arbeiderparti har heller ikke så stor innflytelse som dengang da, så vil det komme en ny vår for den sosiale boligpolitikken hvis Arbeiderpartiet kommer til makta igjen?

Les mer


Politikerpreik volum 2: Senterpartiet

Politikerpreik volum 2: SenterpartietSenterpartiet står for tur i LbF sin uhøgtidelege valkampserie. SP sitt engasjement for distrikta treng vel ingen introduksjon, ei heller SP sitt kjærleiksforhold til sjølvaste Bustadsdepartementet – KMD. Men korleis står det til med storbypolitikken?

Les mer


Politikerpreik volum 1: Miljøpartiet

Politikerpreik volum 1: MiljøpartietValkampen er så smått i gang, og også denne gongen er bustadpolitikk eit heitt tema. Alle parti med respekt for seg sjølv seier "noko" om at leigebuarane må kunne bu trygt og godt, men gjenspeglast det i partiprogramma?
Fyrst ute er Miljøpartiet de Grønne.

Les mer


Johanna må flytte ut etter 23 år i kommunal leilighet

Johanna må flytte ut etter 23 år i kommunal leilighetKlagenemnda har gitt Boligenheten i Oslo kommune medhold i å kaste meg ut fra hjemmet mitt. Jeg har bodd her i Brinken i nesten 25 år. De siste årene i en leilighet på 46 kvadrat som er å regne som en familieleilighet. Jeg bor alene og har ikke krav på en sånn «stor» leilighet. Jeg vil bli tilkjent en annen leilighet, sier Johanna Engen til Dagsavisen

Les mer


Brutal hverdag for barn i kommunale gårder

Brutal hverdag for barn i kommunale gårderDenne sommeren har de kommunale boligene i Oslo fått mye oppmeksomhet i media. Etter at en eldre kvinne ble funnet drept av en nabo i en gård på Tøyen, har boforholdene i kommunale gårder igjen blitt aktualisert.

Les mer


Kommunalministeren vil ikkje blande seg inn

Kommunalministeren vil ikkje blande seg inn Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), stilte denne veka spørsmål ved kommunenens handlefridom til å ta utbytte på kommunale bustadar.

Les mer


Noko for norske storbyar?

Noko for norske storbyar? Den tyske delstaten slutte seg til initiativet, og Leieboerforeningen og den svenske Hyresgästforeningen er tilslutta. Initiativet dominerast av interesseorganisasjonar, og at den mest folkerike delstaten i Tyskland no sluttar seg til, har stor symbolverdi og er ein milepæl i arbeidet til ERHIN. Bündnis 90 / Die Grünen.

Les mer


Vil fjerne krav til standard på utleieboliger

Vil fjerne krav til standard på utleieboligerHøyres boligtalsmann Mudassar Kapur varsler at Høyre vil jobbe for fjerne en rekke krav til utleieboliger. – Studenter som trenger tak over h...

Les mer


Forenklinger i TEK vil gi billigere boliger

Forenklinger i TEK vil gi billigere boligerRegjeringen foreslår forenkling av TEK 10 som går på å endre fire krav knyttet til tilgjengelighet. Hvis forslaget blir gjennomført, vil eksempelvis e...

Les mer


Pessimistene får skylda

Pessimistene får skyldaStatistisk sentralbyrå har nedjustert prognosene for boligprisutviklingen de kommende årene. Forskningsleder Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (S...

Les mer


En bedre boligpolitikk i pressområdene

En bedre boligpolitikk i pressområdeneBoligprisene har hatt en økning på 372 % de siste 20 årene. Dette rammer spesielt familier med en lav inntekt. Det blir stadig vanskeligere å komme se...

Les mer


Lite nytt i boligbudsjettet

Det var ikke noe nytt på boligfronten i den avtroppende regjeringens budsjett for 2014. Med unntak av en skatterskjerping for noen få som har drevet u...

Les mer


Advarer mot å overkjøre Finanstilsynet

Det er ikke Finanstilsynets oppgave å hjelpe folk inn på boligmarkedet, og ikke klokt å be om å senke kravet til egenkapital på boliglån, sier statsse...

Les mer