Artikler skrevet av: Anne-Rita Andal

Boligpolitikk for kriser

  • torsdag 19 mars, 2020 - 20:25

Mange leieboere går en usikker tid i møte, og vi kan komme til å få en ny gruppe med akutt vanskeligstilte på boligmarkedet. Studenter, kulturarbeidere, selvstendig næringsdrivende og arbeidssøkere er noen av gruppene som nå står i fare for ikke å betjene husleien. Hvilke boligpolitiske verktøy kan vi ta i bruk for å hindre at antall vanskeligstilte på boligmarkedet øker?

Les mer