Artikler fra: juni 2020

Innspill til regjerningen

  • torsdag 18 juni, 2020 - 11:10

Innspill til regjerningeni 2019 fikk Leieboerforeningen i oppdrag å levere et større innspillsnotat til regjeringen i forbindelse med at det skal utarbeides ny stortingsmelding om boligsosial politikk. I rapporten tar vi opp tre hovedområder; vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger, rammebetingelser for profesjonelle utleiere, og botrygghet og juridisk rammeverk for leiesektoren.

Les mer