Artikler fra: juni 2015

Sosialinnovatør satsar på ungdomsbustadar

  • tirsdag 23 juni, 2015 - 12:36

Sosialinnovatør satsar på ungdomsbustadarKompass & CO er ein Oslo-basert sosial-innovatør som jobbar med og for ungdom. Kompass & Co sitt hovedfokus er å skape mestringsarenaer for ungdom mellom 15 og 25 år som på ein eller annan måte ikkje finn sin plass i samfunnet. Dei har valgt å jobbe innanfor arenaane matproduksjon, urban dyrking og redesign, men sidan behovet for gode bustadar for ungdom er så stort, bestemte dei seg for å jobbe for å opprette ungdomskollektiv over heile landet.

Les mer


Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid

Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid Et av LbFs viktigste virkeområder er å arbeide interessepolitisk for å ivareta og styrke leieboernes sak i forhold til lovverket og i andre saker knyttet til boligleiesektoren. Dette er fastslått i vedtektene, og i løpet av året avholder vi en rekke møter med politiske partier, vi samarbeider med kommuner og utbyggere om prosjekter som gagner leieboere spesifikt, eller leiesektoren generelt, og vi avgir høringssvar på aktuelle saker. Dessuten sender vi brev til departement og andre angående saker vi mener er viktige.

Les mer


Livet i en boks - kanskje ikke så ille likevel?

Livet i en boks - kanskje ikke så ille likevel?Boligmarkedet i de største byene blir stadig mer ekskluderende for de unge. Er containerlandsbyer løsningen?

Les mer


Husokkupasjon kan gi leiekontrakt

  • tirsdag 16 juni, 2015 - 13:57

Husokkupasjon kan gi leiekontraktLeieboerforeningen har tidligere skrevet om husokkupantene i Hausmannsgate 40, som kjemper mot salgsprosessen som er satt i gang av byrådet. Hele kvartalet er lagt ut for salg, med okkupantene på kjøpet. Selv mener de at byrådet har tilsidesatt reguleringsplanen, som slår fast at Hausmannskvartalet skal utvikles i samarbeid med brukerne.

Les mer


Forgjeldede unge husholdninger

Forgjeldede unge husholdningerUnge norske husholdninger er de mest forgjeldede i verden. Det er den største risikoen i norsk økonomi, skriver Terje Erikstad i en kommentarartikkel i Dagens Næringsliv.

Les mer


Nye leieboliger: Oslo-modellen vekker oppsikt

Oslo kommune kan tilby utbyggere gunstig husbankfinansiering til oppkjøp eller bygging av nye utleieboliger. Til gjengjeld har kommunen rett til å tilvise beboere til en viss andel av de nye leieboligene. Modellen har fått mye positiv oppmerksomhet, og mange andre kommuner ønsker å prøve ut det samme.

Les mer


Berlin strammer inn på husleieregueringen

Berlin strammer inn på husleieregueringen Berlin har vært kjent som en god by for leietakere, men de siste årene har husleienivået steget raskt også her. Med med enn 40.000 nye innbyggere hvert år, er det nå et stort press på leiemarkedet. Tildligere har husleienivået for leietakere vært regulert, men nå skal også leien reguleres ved nye kontraktsinngåelser.

Les mer