Artikler fra: mai 2019

Boindeks - om å måle boopplevelse og legge tilrette for aktiv beboermedvirkning

  • lørdag 25 mai, 2019 - 09:25

Boindeks - om å måle boopplevelse og legge tilrette for aktiv beboermedvirkningLeieboerforeningen tok høsten 2016 initiativ til et pilotprosjekt for å teste en ny metode for å måle bo-opplevelse og medvirkning blant kommunale leieboere. Ideen var hentet fra den omfattende lovbestemte medvirkningen beboere i «social housing» - både i kommunal og privat sektor – har i Skottland. Leieboerforeningen fikk med forsker Ingar Brattbakk ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet og høgskolelektor i sosialt arbeid Katrine Mauseth Woll ved VID – vitenskapelig universitet.

Les mer