Artikler fra: mai 2017

KrF forhindret viktige endringer i ny eierseksjonslov

KrF forhindret viktige endringer i ny eierseksjonslov Oppdatert 31.05.17: Flertallet i Kommunalkomiteen på Stortinget hadde lagt opp til noen viktige endringer i regjeringens forslag til ny eierseksjonslov. Da lovforslaget kom til votering for et samlet Storting 29. mai fikk regjeringspartiene sammen KrF flertall for å skrote de endringene komiteen ønsket og regjeringen fikk fullt ut gjennom sitt forslag til ny lov. Et lite plaster på såret er det at Stortinget ber regjeringen utrede nærmere lovgivning som hindrer hyblifisering, korttidsutleie og begrensninger på erverv av seksjoner.

Les mer


Politikerpreik volum 1: Miljøpartiet

Politikerpreik volum 1: MiljøpartietValkampen er så smått i gang, og også denne gongen er bustadpolitikk eit heitt tema. Alle parti med respekt for seg sjølv seier "noko" om at leigebuarane må kunne bu trygt og godt, men gjenspeglast det i partiprogramma?
Fyrst ute er Miljøpartiet de Grønne.

Les mer


Boligforhold for innvandrere

  • fredag 26 mai, 2017 - 08:32

Boligforhold for innvandrereInnvandrere eier sjeldnere boligen de bor i enn det befolkningen for øvrig gjør. Sjeldnest eier innvandrere fra Somalia, Eritrea, Polen, Irak og Afghanistan boligen. Imidlertid øker andelen som eier egen bolig med botid i Norge, og overgår av og til andelen eiere i befolkningen. For innvandrere fra Somalia og Irak har imidlertid botid mindre å si for hvorvidt man eier. I tillegg er innvandrere fra Somalia og Eritrea oftere unge aleneboende eller enslige forsørgere. Siden dette er husholdningstyper som sjeldnere eier enn par-husholdninger og eldre aleneboende, kan dette tenkes å ha betydning for eierandelen.

Les mer


Ledig stilling i Leieboerforeningen

  • fredag 19 mai, 2017 - 14:21

Ledig stilling i Leieboerforeningen Som eit ledd i Leieboerforeningens satsing på medverknadsarbeid, skal vi no ansette ein prosjektmedarbeidar i 20 % stilling.  Vi ønsker ein sjøl...

Les mer


Drammen kommune lytter til beboerne

Drammen kommune lytter til beboerneI regjeringens boligsosiale handlingsplan, Bolig for velferd, heter det at medvirkning fra beboerne er et suksesskriterie i det boligsosiale arbeidet. I 2017 skal det utvikles en plan for medvirkning som en del av den boligsosiale handlingsplanen. På kommunenivå satses det også på medvirkningsarbeid. Drammen kommune har nå igangsatt et medvirkningsprosjekt, og Leieboerforeningen har fulgt oppstarten av prosjektet.

Les mer


Lær mer om forebygging og bekjempelse av uønskede husdyr

  • søndag 07 mai, 2017 - 17:23
  • Video

Lær mer om forebygging og bekjempelse av uønskede husdyrKakerlakker, veggdyr, skjeggkre, brunbille, møll, sølvkre. Småkrypene er på ingen måte borte. De er her - overalt - og de er sterkere og mer motstandsdyktige enn noen gang. - Vi er nødt til å lære å leve med de, sier Johan Mattson i Mycoteam, som kommer på medlemsmøte i Leieboerforeningen tirsdag 30 mai.

Les mer


For deg som vil vite mer om internasjonal leiepolitikk

  • fredag 05 mai, 2017 - 12:22

For deg som vil vite mer om internasjonal leiepolitikkGlobal Tenant er den internasjonale leieboerbevegelsen sitt boligmagasin. Global Tenant kommer tre-fire ganger i året og har interessante og nyttige artikler om bolig- og leiepolitikk fra hele verden. Magasinet utkommer på engelsk, fransk og russisk.

Les mer