Artikler fra: mai 2016

Sexarbeidere diskrimineres på leiemarkedet

  • torsdag 26 mai, 2016 - 11:03

Sexarbeidere diskrimineres på leiemarkedetI en rapport fra Amnesty International Norway om sexarbeidere har Leieboeforeningens advokater også levert bidrag vedrørende regelverket knyttet til leie av bolig.

Les mer


Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvarLeieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Les mer


Nysgjerrig på hva som skjer der du bor?

Nysgjerrig på hva som skjer der du bor?Det er gratis, det er enkelt, og det er nyttig å hente inn fakta om eiendommene i Oslo gjennom nettjenesten "Hva gjelder for eiendommen?".

Les mer


Leieboerforeningen krever bedre vedlikhold av kommunale boliger

  • fredag 20 mai, 2016 - 08:37

Leieboerforeningen krever bedre vedlikhold av kommunale boligerI et brev til byrådet ber Leieboerforeningen om at arbeidet med å sette i stand de kommunale boligene og bomiljøet kommer i gang. Byrådet varslet selv en gjennomgang av husleie- og utbyttepraksisen for de kommunale boligene i sin tiltredelseserklæring høsten 2015. Nå vil Leieboerforeningen ha konkret handling.

Les mer


Bostøtte også til personer i bofellesskap og bokollektiv

  • onsdag 18 mai, 2016 - 14:56

Bostøtte også til personer i bofellesskap og bokollektiv- Regjeringen foreslår å endre regelverket slik at beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Ved å utvide ordningen legger regjeringen til rette for rask...

Les mer