Artikler fra: mai 2015

Feig bustadpolitikk i Oslo - men kven vil endre den?

Feig bustadpolitikk i Oslo - men kven vil endre den? Etter årsmøtet den 19. mai, var det duka for den tradisjonsrike LbF-debatten, som i år hadde fått tittelen Feig boligpolitikk. Tre kompetente innleiarar holdt kvart sitt korte innlegg om butryggleik,om livet i ein kommunal gård, og om moglege løysingar for ein ny leigepolitikk.

Les mer


Leieboerforeningen med ny styreleiar

Leieboerforeningen med ny styreleiar19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Les mer


Dårlige boforhold på asylmottak motvirker integrering

Dårlige boforhold på asylmottak motvirker integreringBoforhold på asylmottak i Norge varierer fra nøktern kvalitet til boliger andre beboergrupper aldri ville blitt plassert i. Det har stor betydning for integreringsarbeidet, viser en ny forskningsrapport fra SINTEF Byggforsk og NTNU.

Les mer


– Tar opp kreditt­kort­gjeld for å kunne kjøpe bolig

– Tar opp kreditt­kort­gjeld for å kunne kjøpe boligNorske boligkjøpere gjør alt for å kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Les mer


Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismak

  • mandag 18 mai, 2015 - 14:21

Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismakNBBL er positive til at regjeringen har bevilget penger til flere kommunale utleieboliger og studenboliger, men overrasket over at Husbanken ikke har fått mer penger. - Paradoksalt nok fører regjeringens økte bevilgninger til leieboliger til en enda trangere finansieringssituasjon for den øvrige boligbyggingen som søker lån gjennom Husbanken. Lånerammen burde i det minste justeres opp til 2013-nivå, understreker Thor Eek i NBBL.

Les mer


Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig

  • mandag 18 mai, 2015 - 14:10

Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid boligKommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig. Det er budskapet i rapporten om den nye modellen for «leie-før-eie» som er Husbanken har utarbeidet.

Les mer


Bostøtten blir mer treffsikker

  • mandag 18 mai, 2015 - 08:14

Bostøtten blir mer treffsikker- Bostøtten er en viktig boligsosial ordning, og skal hjelpe de som virkelig trenger den, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner til Husbankens IKT-system for bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

Les mer


Boligdebatt: Feig boligpolitikk

Boligdebatt: Feig boligpolitikkEtter årsmøtet i Leieboerforeningen 19. mai er det duket for den tradisjonsrike lbf-debatten som i år har overskriften FEIG BOLIGPOLITIKK. Anders Røberg Larsen (A) møter Ola Kvisgaard (H) til debatt om leiesektoren.

Les mer


Regjeringen satser på leieboliger

Regjeringen satser på leieboligerI Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra vanskelig for dem som faller utenfor, særlig for vanskeligstilte barnefamilier som bor i uegnede boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Dagsavisen.

Les mer


Boligblokk blei rusmareritt

Boligblokk blei rusmarerittI 2013 blei Lonemarka botiltak oppført av Bergen kommune, med støtte frå Husbanken. Kommuna søkte om støtte til eit ordinært utleigeprosjekt for økonomisk vanskelegstilte, og fekk innvilga 10 millionar kroner til dette føremålet. Då blokka var innflyttingsklar, vart den fylt opp med bustadslause, og personar med rus- og psykiatriproblem. I dag er blokka prega av saker om alvorlege valdshandlingar og drapsforsøk, hærverk, politibråk og sal av tunge rusmidlar.

Les mer


Dramatisk for kommunale leigetakarar i Bergen

Dramatisk for kommunale leigetakarar i BergenBergensavisa fortel i dag om Lisbeth Morken (72) , som har budd i ein kommunal utleigeleilighet i Bergen kommune i 39 år. Hittil har ho betalt 6769 kr, men ho har no fått varsel om ei husleigeauke til 10463 kr. Det er heilt forferdeleg at dei kan gjere noko slikt. Dei er vel tomme i kommunekassa, og må ta fra dei med dårligst råd, seier Morken til BA.

Les mer


LbF samarbeidar med bydel Stovner

LbF samarbeidar med bydel StovnerBydel Stovner og LbF har gått saman om eit prosjekt som skal bidra til å skape betre bumiljø i bydelen. Prosjektet har fått støtte frå Husbanken, og kan sjåast i samanheng med det forpliktande boligsosiale utviklingsprogrammet som Oslo kommune og Husbanken har inngått i samarbeid.

Les mer