Artikler fra: mai 2014

- Vi balanserer på ein knivsegg, men er van med det!

- Vi balanserer på ein knivsegg, men er van med det!20. mai avholdt Leieboerforeningen årsmøtet og den tradisjonsrike bustadspolitiske debatten.

Les mer


EU-valget

EU-valgetValget til EU parlamentet har avstedkommet mange kommentarer i norske medier. Valget er også temaet for siste nyhetsbrev fra International Union of Tenants hvor Leieboerforeningen sitter i styret.

Les mer


Årsmøte og boligdebatt

Årsmøte og boligdebattÅrsmøte i Leieboerforeningen arrangeres 20. mai på Håndverkeren. Saksdokumenter legges nå ut fortløpende og medlemmer som har saker de ønsker behandlet må sende dette til styret innen fristen 6. mai.

Les mer


Opptak fra årsmøte/årsmøtedebatten

Opptak fra årsmøte/årsmøtedebattenInteressert i hva som skjedde på årsmøte 20 mai 2014?

Les mer


Utleieboliger: Oslo kommune i kjøpsmodus

Utleieboliger: Oslo kommune i kjøpsmodusKjøp: 96 nye kommunale boliger, hvorav 30 i vestlige bydeler
Salg: 32 nye kommunale boliger, hvorav 27 i indre by øst-bydelen

Les mer


Beretninger om en varslet katastrofe?

Beretninger om en varslet katastrofe?Oslos raske vekst krever utbygging. Likevel overses betydningen av systematisk oversikt over byens undergrunn. Ulike typer risiko og sårbarhet må i større grad vurderes i byutviklingen, slik oppslag om ustabil grunn i Bjørvika illustrerer. Har kommunene tilstrekkelig kunnskap til å hindre fremtidige katastrofer?

Les mer


OBOS-kjøpet gir bedre kommunale utleieboliger

OBOS-kjøpet gir bedre kommunale utleieboliger Kjøpet av OBOS-utleieboligene gir flere boliger, hever kvaliteten, reduserer belastningen på Tøyen, skriver bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) på sin Blogg

Les mer


LbF-debatten: Ny renessanse for leieboligen?

LbF-debatten: Ny renessanse for leieboligen?Det bygges nye utleieboliger over hele landet. Profesjonelle, seriøse utbyggere satser sammen med kommunene og Husbanken på nye og gode utleieboliger.

Les mer


Leieboerforeningen vil ha bedre husleiestøtte

Leieboerforeningen vil ha bedre husleiestøtteByrådet sendte i begynnelsen av april ut på høring forslag til ny forskrift om husleietilskudd til beboere i tidligere regulerte leieligheter. I det store og hele er forskriften en videreføring av den midlertidig støtteordningen som ble innført i år 2000.

Les mer


Mer penger til utleieboliger

Mer penger til utleieboligerRegjeringen Solberg foreslår å øke tilsagnsrammen med 222 millioner kroner til om lag 795 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Den totale rammen gir tilsagn til omtrent 1500 boliger i inneværende år.

Les mer


Boligsektoren i Norge – velferdsstatens vaklende pilar?

Boligsektoren i Norge – velferdsstatens vaklende pilar?Det har overrasket mange boligforskere at etterspørselen etter nye boliger det siste året har stagnert, med den følge at det bygges mindre, samtidig som bybefolkningen vokser raskt.

Les mer


Bybo fekk statens pris for bustadsosialt arbeid 2014

  • tirsdag 13 mai, 2014 - 08:11
  • Nyheter

Bybo fekk statens pris for bustadsosialt arbeid 2014I grunngjevinga til juryen heiter det at ByBo viser kor viktig det er at også frivillige organisasjonar engasjerer seg i å busetja fleire vanskelegstilte. Prisen vart utdelt under Boligsosial lederkonferanse i Oslo 12. mai av juryleiar og fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa.

Les mer


Delta i vår medlemsundersøkelse

Delta i vår medlemsundersøkelseLeieboerforeningen sendte 8. mai 2014 ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Leieboerforeningen som har registret seg med epostadresse. Med...

Les mer


Bumiljøskulen på Sagene er i gang

Bumiljøskulen på Sagene er i gang7. mai starta Bumiljøskulen på Sagene med brannvernkurs og ideverkstad. Skulen arrangerast i samarbeid mellom bydel Sagene, Boligbygg og Leieboer...

Les mer