Artikler fra: mars 2020

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stansesVi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Les mer


Boligpolitikk for kriser

  • torsdag 19 mars, 2020 - 20:25

Mange leieboere går en usikker tid i møte, og vi kan komme til å få en ny gruppe med akutt vanskeligstilte på boligmarkedet. Studenter, kulturarbeidere, selvstendig næringsdrivende og arbeidssøkere er noen av gruppene som nå står i fare for ikke å betjene husleien. Hvilke boligpolitiske verktøy kan vi ta i bruk for å hindre at antall vanskeligstilte på boligmarkedet øker?

Les mer


Leieboerforeningen flytter til nye kontorlokaler

  • mandag 02 mars, 2020 - 11:32

Leieboerforeningen flytter til nye kontorlokalerLeieboerforeningen har flyttet til nye lokaler Borggate 2b på Grønland (mars 2020). Lokaler ligger i bygget til forskningstiftelsen Fafo.

.

Les mer