Artikler fra: mars 2015

Kaster bostedsløse på glattcelle

Kaster bostedsløse på glattcelleØvre Eiker kommunes nye tilbud til bostedsløse blir containere på 17,3 kvadrat med stålinventar. Uverdig, sier Elise Haraldsrud Lien.

Les mer


Frp-byråd gikk på bostøtte-smell

Frp-byråd gikk på bostøtte-smellBystyret i Bergen har besluttet å sende saken om nye retningslinjer for kommunal bostøtte tilbake til byrådet for videre utredning.

Les mer


Rusavhengige nedprioriteres i boligkøen

Rusavhengige nedprioriteres i boligkøenI Bergensavisen kan vi i dag lese den hjerteskjærende historien om Morten, som har stått på venteliste for å få tildelt kommunal bolig i fire år. Mens han har ventet, har han tilbragt netter i telt og parkeringshus. Morten har vært rusmisbruker hele sitt voksne liv, og har også betydelige helseproblemer. Han har et sterkt ønske om å bosette seg i et område han opplever som trygt. Da han fikk tilbud om kommunal bolig i en belastet blokk i Nyhavnsveien, takket han nei. Han ville heller sove ute enn å bo i et rusmiljø.

Les mer


Leietaker vurderer utleier på nettsted

Leietaker vurderer utleier på nettstedHybelrating.no er et nytt nettsted som gir leietakere mulighet til å vurdere leieforholdet. Målet er et mer rettferdig leiemarked, sier daglig leder Alexander Gjendem Gjørven til Leieboerforeningen.

Les mer


LbF-rapport: Beboertrivsel i nye utleieprosjekt

LbF-rapport: Beboertrivsel i nye utleieprosjektSelvaag bygget i 2013 fem nye blokker med tilsammen 150 leiligheter på Bjørnåsen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. 96 av disse leilighetene (fordelt på tre blokker) er bygget for utleie. Oslo kommune disponere 40 prosent av boligene gjennom såkalte tilvisningsavtaler. Leieboerforeningen har gjennomført et pilotprosjekt i de nye utleieboligene for å få mer kunnskap om leieboernes behov og rolle i større utleieboligprosjekter.

Les mer


Vil hindre byøkologisk prosjekt fra utkastelse

Vil hindre byøkologisk prosjekt fra utkastelseUngdommer tok i bruk det fredede kommunale huset som sto tomt, ulåst og i forfall. De etablerte et spennende byøkologisk boligprosjekt. Bymljøetaten vil kaste ut ungdommene. Jeg fremmer forslag i bystyret for å forhindre det, skriver Ivar Johansen på sin blogg i dag.

Les mer


Idiotbyen

IdiotbyenByene utvikler seg som et resultat av blant annet boligpolitikk, arkitekturpolitikk, demografi, marked og tilfeldigheter. I Oslo har byens utseende endret seg svært raskt de siste femten årene. Gentrifiseringen av sentrumsnære bydeler har satt et fysisk preg på byen, og i slike prosesser, forsvinner en del av byens egenart. Nå er et av Oslos viktigste møtesteder for litteratur i fare for å forsvinne. Det tidligere statseide eiendomsselskapet Entra A/S har sagt opp leiekontrakten med den verdenskjente bokhandelen Tronsmo.

Les mer


Horten kommune sjokkerar med elendige buhøve

Horten kommune sjokkerar med elendige buhøveI Horten har "Rune" nettopp flytta inn i ein kommunal leilighet. Han betalar 5000 kr i månaden, og er glad for at han har fått ein plass å bu etter ei stund som heimlaus. Men leiligheten er prega av voldsom slitasje. Slagskader, knivmerker i veggen og gulv reparert med gaffa-tape er noko av det han viser fram til avisa Gjengangeren.

Les mer


Byrådet i Bergen vil sende fleire på sosialstøtte

Byrådet i Bergen vil sende fleire på sosialstøtteI Bergen har sosialbyråd Eiler Macody Lund (FRP) foreslått å fjerne bustøtta til over 1000 husstandar. Forslaget vil føre til innsparingar på 15 millionar kroner, men sidan mange kjem til å måtte gå over på sosialstønad, vil den reelle innsparinga liggje på rundt 8 millionar.

Les mer