Artikler fra: februar 2015

Kommunalministeren vil ikkje blande seg inn

Kommunalministeren vil ikkje blande seg inn Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), stilte denne veka spørsmål ved kommunenens handlefridom til å ta utbytte på kommunale bustadar.

Les mer


Noko for norske storbyar?

Noko for norske storbyar? Den tyske delstaten slutte seg til initiativet, og Leieboerforeningen og den svenske Hyresgästforeningen er tilslutta. Initiativet dominerast av interesseorganisasjonar, og at den mest folkerike delstaten i Tyskland no sluttar seg til, har stor symbolverdi og er ein milepæl i arbeidet til ERHIN. Bündnis 90 / Die Grünen.

Les mer


Snarvegar gir dårlegare leigemarknad

  • onsdag 25 februar, 2015 - 10:00

Snarvegar gir dårlegare leigemarknadSidan regjeringsskiftet for eitt og eit halvt år sidan, har kommunal - og moderniseringsdepartementet jobba for å gjere det lettare å byggje bustadar. I dag presenterer dei eit utkast til ny forskrift for byggjeløyver.

Les mer


Nye åpningstider

  • tirsdag 24 februar, 2015 - 15:04

Fra mandag 3. mars 2015 har Leieboerforeningens sentralbord følgende åpningstider: Man - fre: 10:00 - 14:30.  Telefon sentralbord: 24 ...

Les mer


Tromsø vil styrke leigesektoren

Tromsø vil styrke leigesektorenI likskap med dei andre store bykommunene, er Tromsø i rask vekst. Fram mot 2040 skal folketalet vakse til 120.000 innbyggjarar. Det vil vere behov for 900 nye bustadar årleg, og byrådet planleggjer å byggje 440 kommunale bustadar dei neste fem åra. Bustadprisane i byen er høge, og det er mange som slit med å kome seg inn på både eige- og leigemarknaden. I januar la byrådet fram eit utkast til bustadpolitisk handlingsplan for dei komande åra, og i planen leggjast det vekt på å styrkje leigesektoren.

Les mer


Svak økning i leieprisene i Oslo

Svak økning i leieprisene i OsloMarkedsleien for leiligheter i Oslo økte med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014. De månedlige leieprisene ligger kun 0,9 prosent høyere enn på samme tid i 2013.

Les mer


Oversikt over det nordiske boligmarkedet

Oversikt over det nordiske boligmarkedetDe nordiske landene er, sett utenfra ganske like, men har valgt ulike løsninger i boligpolitikken og i organiseringen av boligmarkedene. I denne studien får vi presentert forskjeller og likheter i Norden.

Les mer


Bustadpolitikk og eldreomsorg må koplast

  • tirsdag 10 februar, 2015 - 13:14

Bustadpolitikk og eldreomsorg må koplastEin ny rapport frå NOVA peikar på samanhengen mellom bustadpolitikk og eldreomsorg, skriv forskning.no
Rapporten, som er utarbeida på oppdrag frå Husbanken, viser at mange norske kommuner ynskjer å tilretteleggje for større grad av tilretteleggjing og tenester i heimen.

Les mer


Oslo bystyre sparker nedover

Oslo bystyre sparker nedoverJeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Les mer


Husokkupanter til salgs

Husokkupanter til salgsI 1999 ble de forfalne bygningene i Hausmannskvartalet tatt i bruk av kunstnere og okkupanter. Kulturhuset Hausmania inngikk leiekontrakt med eieren Statsbygg, mens den gamle bygården H40, fra slutten av 1800-tallet, ble okkupert. I 16 år har okkupantene motstått forsøk på utkastelse og privatisering, og de har med egne midler vedlikeholdt og forvaltet gården.

Les mer


NOVA med ny rapport om utleigemarknaden

NOVA med ny rapport om utleigemarknaden På Husbankens lanseringskonferanse for det nyaste innan bustadsforsking, lanserte NOVA i går ein rapport om profesjonell utleige og offentleg-privat samarbeid. Rapporten er skriven av forskarane Jardar Sørvoll og Hans Christian Sandlie, og oppsummerar eit prosjekt NOVA har utført på oppdrag frå Husbanken. Føremålet med prosjektet var å undersøkje kva som ligg til grunn for ein velfungerande leigemarknad, heiter det i rapportens forord.

Les mer