Artikler fra: november 2013

Mange opplever leiekonflikter

Mange opplever leiekonflikterPenger er oftest årsaken til konflikter i utleieforhold viser en ny undersøkelse.  Mens de fleste tilfeller av utleie av bolig går greit, er d...

Les mer


Finanskrisetilstander i leiemarkedet

  • torsdag 21 november, 2013 - 12:33
  • Økonomi

Rekordmange leieboliger i markedet senker prisveksten. Det er nå du bør leie, mener ekspertene. Nå er det rekordmange leiligheter som er til leie i...

Les mer


Kutter i støtten til frivillige organisasjoner

  • lørdag 16 november, 2013 - 21:52

Byrådet i Oslo kutter 5,5 millioner i støtten til frivillige organisasjoner på neste års budsjett. Av dem som kan oppleve kutt er Leieboerforeningen, ...

Les mer


LbF vil ha bedre studentboligfinansiering

LbF vil ha bedre studentboligfinansieringBedre boforhold for studenter er god boligpolitikk 71 prs. av alle studenter er leieboere og studenter utgjør en stor andel av alle som til en hver...

Les mer


Lettere å klage på håndverkeren

  • fredag 15 november, 2013 - 11:53
  • Nyheter

- Nå skal det bli lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne. Huseiernes Landsforbund og en rekke bransjeorganisasjoner har slått seg s...

Les mer


Frykter budsjettkutt

Frykter budsjettkuttHøst er budsjettid - også for Leieboerforeningen. De siste ukene har foreningen både møtt Helse- og sosialkomiteen i bystyret om oslobudsjettet og Kom...

Les mer


Finansier trygge og rimelige utleieboliger

Finansier trygge og rimelige utleieboligerGode, trygge og rimelige boliger et grunnleggende behov og en menneskerett. Tilgang til en god bolig er en grunnpilar i ethve...

Les mer