Artikler fra: oktober 2020

Leieboerforeningens høringsuttalelse til statsbudsjettet 2021

  • onsdag 21 oktober, 2020 - 13:45

Leieboerforeningens høringsuttalelse til statsbudsjettet 2021 Leieboerforeningen tok i høringen med stortingets kommunalkomite opp fem punkter knyttet til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Sakene var bostøtte, tilskudd til utleieboliger, Husbankens låneramme til utleieboliger, utvidelse av husleietvistutvalget og ny strategi om den boligsosiale politikken.

Les mer


Høringsuttalelse om Oslo kommunes boligbehovsplan

  • mandag 12 oktober, 2020 - 14:27

Høringsuttalelse om Oslo kommunes boligbehovsplanOslo kommune har lagt fram en ny og omfattende sak om det kommunale boligbehovet frem mot 2030. Leieboerforeningen er positive til mange av forslagene, men som alltid har vi også et knippe med forslag til forbedringer. På noen områder er vi også fullstendig uenig med kommunens forslag.

Les mer


Leieboerforeningen anbefaler ikke opphevelse av kommunale boligstiftelser

  • mandag 05 oktober, 2020 - 08:29

Leieboerforeningen anbefaler ikke opphevelse av kommunale boligstiftelserLeieboeforeningen fraråder i sitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at det gis adgang til å oppheve boligstiftelser opprettet av kommunene.

Les mer