Artikler fra: januar 2017

Paris tredobler skatt på sekundærboliger

Paris tredobler skatt på sekundærboligerI slutten av januar ble det innført tredobbel skatt på sekundærboliger i byen. Skatten går opp fra tjue til seksti prosent, og tiltaket er ventet å skulle hindre boligspekulasjon og frigjøre flere boliger til fastboende.

Les mer


Vanskelig leiemarked for lavlønte

Vanskelig leiemarked for lavlønteHistorisk mange utleieboliger står tomme. Til tross for at boligprisene stiger, er 9000 utleieboliger i Norge annonsert på finn.no.
Men det betyr ikke at det er like lett for alle å finne en passende utleiebolig, skriver ABC Nyheter.

Les mer


Beboerne viser vei på Stovner

Beboerne viser vei på StovnerGjennom hele 2016 har Leieboerforeningen samarbeidet med beboere og ansatte i bydel Stovner om beboermedvirkning i kommulane bomiljø. Vi skulle lære beboerne om gårdsorganisering, men endte opp med å lære mest selv.

Les mer


Boforhold påvirker Oslo-ungdom

Boforhold påvirker Oslo-ungdom Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre, skriver NOVA i sin siste rapport, som er en del av forskingsprosjektet Ung i Oslo. Ungdommer som lever trangbodd, i leide boliger eller som flytter ofte, scorer lavere på indikatorer som psykisk og fysisk helse, framtidsutsikter og muligheter for å utvikle nære vennskap.

Les mer