Leiers marked i Trondheim

  • Leiers marked i Trondheim
    I Trondheim sliter flere med å få leid ut leiligheten sin. Det gjør at studentene i byen kan ta seg lengre tid når de skal finne seg bolig.

I Trondheim sliter flere med å få leid ut leiligheten sin. Det gjør at studentene i byen kan ta seg lengre tid når de skal finne seg bolig.

Vanligvis sliter studentene med å få seg bolig. Den trenden har snudd. I Trondheim er det gått fra å være utleiers marked til å bli leiers marked, skriver NRK Trøndelag.

Denne høsten har derimot noe skjedd. På nettstedet FINN.no ligger det i skrivende stund over 600 leiligheter ute til leie i Trondheim. Det har aldri skjedd før.

– Det har endret seg helt. Før var det utleiers marked, nå er det leiers marked. Jeg kan ikke huske en liknende tilstand før og jeg har jobbet med dette i over ti år, sier.

Privatøkonom i Sparebanken Midt Norge, Endre Jo Reite peker på flere grunner til at situasjonen har endret seg. Det er flere studenter som kjøper leilighet og leier ut til venner. I tillegg mener Reite at Samskipnaden har blitt flinkere til å tilby nødløsninger til studentene. Likevel, den kanskje viktigste grunnen til at mange sliter med å leie ut er prisnivået.

– Folk har vært litt for rå når de har priset boligene sine. I sommer har det vært en liten tilbudsøkning i boliger som legges ut. Leietakerne har skjønt at de ikke trenger å ha panikk, sier Reite.

Reite mener at dette ikke bare er en trend i Trondheim. Han sier at man kunne se utviklingen allerede i fjor. I flere av de største byene.

De som taper på dette blant utleierne er de som har satt prisen litt for høyt og kan virke litt useriøse, sier Reite.

Han tror situasjonen kommer til å normalisere seg. Studenttallet er konstant og det er ikke blitt hverken færre eller flere leiligheter. Jeg håper dette går ut over dem som har skrudd opp prisen og har uklare og lange vilkårsperioder, sier Endre Jo Reite.

 

Les hele saken på NRK Trøndelag


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.