Kommunen øker husleien til Ingrid (90) med 250 prosent

  • Kommunen øker husleien til Ingrid (90) med 250 prosent
    TØYER STRIKKEN: Ingrid Marie Hansen satser på å selge strikkevarer for å betale husleiea.

90-årige Ingrid Marie Hansen vil selge strikkevarer for å tjene til husleien for den kommunale leiligheten hennes i Hammerfest. Den vil nemlig øke fra nærmere 2500 kroner til 8200 kroner.

– Det er horribelt at det ble så mye, sier hun til VG.

For fra og med denne måneden må 90-åringen betale 6078 kroner. Og innen to år er husleien oppjustert til 8200 kroner. Før betalte hun i underkant av 2500 kroner for den kommunale leiligheten i Hammerfest. Dermed sitter minstepensjonisten igjen med et prispåslag på nærmere 250 prosent.

Det var Finnmark Dagblad som først omtalte saken. Der forteller Hansen at hun vil selge strikkeklær og kutte i utgifter for å få råd til den nye leien.

– Det er bare det at jeg klarer ikke å strikke så mye mer, men noe skal det bli, sier hun til avisen.

For pensjonisten har foreløpig ingen planer om å flytte fra hjemmet sitt gjennom 18 år. Men hun reagerer på at kommunen krever såpass mye når leiligheten ikke har vært pusset opp på mange år.

 «Gjengs leie»
Det var i desember i fjor at det kommunalt eide selskapet Hammerfest Eiendom KF besluttet å justere prisene på de kommunale boligene til området til «gjengs leie».

Men tre måneder senere ble det besluttet at prisøkningen skulle gjennomføres med gradvis økning gjennom tre år. Derfor betaler Hansen 6078 kroner fra og med august i år til samme tid neste år. Da justeres igjen leien opp til 7139 kroner, frem til den lander på 8200 kroner i 2016.

I tillegg skal leien justeres etter ordinær konsumprisindeks.

For 90-åringen, som har 14.400 kroner i pensjon, blir det definitivt trangere kår, selv om hun får rundt 1500 kroner i bostøtte.

– Men så kommer strømmen i tillegg, legger Hansen til.

Les hele saken på VG.no


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.