Leieboere kan få færre rettigheter ved seksjonering

  • Leieboere kan få færre rettigheter ved seksjonering
    Utvalgsleder Christian Fr Wyller sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Kaarbø, KMD)

Et offentlig nedsatt lovutvalg har revidert eierseksjonsloven og overlevert sin utredning til Kommunalminister Jan Tore Sanner 18. august 2014. Dersom utvalgets forslag blir fulgt opp betyr dette at leieboere i eiendommer som seksjoneres ikke lenger skal få et tilbud om å kjøpe til redusert pris. Mindretallet i lovutvalget konkluderer også med at oppsigelsesvernet for leieboerne blir dårligere dersom endringene blir gjennomført

I dagens eierseksjonslov har leieboere som bor i en eiendom som seksjoneres, med enkelte unntak, en kjøperett til boligen på det tidspunkt seksjoneringen skjer. I tillegg har leieboeren etter dagens lov rett til å kjøpe boligen til redusert pris – 80 prosent av boligens salgsverdi/markedsverdi.

Flertallet i lovutvalget foreslår at leieboers kjøperett oppheves, og dermed er det heller mening i at leieboeren skal rett til å kjøpe til en lavere pris enn markedspris.

Oppsigelsesvernet uthules
Utvalgets mindretall – utvalgets leder Christian Fr Wyller– går inn for at kjøperetten beholdes – hovedsakelig i den form den har i dag. Wyller uttaler videre at en oppheving av kjøperetten vil bety en vesentlig svekking av oppsigelsesvernet til leieboer slik det er regulert i husleieloven. En fri adgang til å seksjonere og selge boligseksjoner som er utleid, uten at leieboeren har noen form for fortrinnsrett til å få overta boligen, vil i svekke oppsigelsesvernet betydelig. Kjøpes seksjonen av en som selv ønsker å benytte boligen, vil leieren stille svakere i en oppsigelsessak enn før og lett kunne føle seg presset ut av boligen.

Mindre kontroll 
Utvalget er videre enige om å foreslå mindre kommunal kontroll og færre vilkår for seksjonering enn det er i dag. Utvalget foreslår også regler som skal rydde opp i uklarheter omkring vedlikehold- og erstatningsansvar i sameier. Utvalget vil innføre regler som klargjør hvilke kostnader som skal betales av den enkelte sameier, og hvilke som skal påkostes av felleskapet. Dette skal forhindre interne konflikter rundt spørsmål om hvem som skal påta seg ansvaret for vedlikehold og erstatning.

Lovutredningen vil bli snart bli sendt på høring og regjeringen tar sikte på en å sende en forslag om lovendring til Stortinget i 2016.

Les mer:

Revisjon av eierseksjonsloven (NOU 2014:6)


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...