Bekymret for sårbare leieboere





  • Bekymret for sårbare leieboere
    - Så langt vi forstår er det ikke planlagt tiltak for å bistå eksisterende beboere med informasjon eller annen bistand for å skaffe ny bolig når leieavtalene terminerer. Vi finner det sannsynlig at det er flere som som befinner seg i en sårbar situasjon og at disse kan få store utfordringer når leiekontraktene utløper, sier daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Leieboerforeningen er urolige for situasjonen til de mer enn 600 leieboerne som bor i OBOS-leilighetene som Oslo kommune planlegger å overta. Foreningen foreslår at det iverksettes særskilte tiltak for å bistå husstander som er i en sårbar posisjon, og har bedt om et møte med byråd for eldre og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide.

Leieboerforeningen har fått henvendelser fra personer som bor i OBOS utleieboliger og som er urolige for hva som vil skje når kommunen overtar. Som utgangspunkt vil disse bli satt på gata når leiekontraktene utløper. Leieboerforeningen antar at det er mange av leieboerne som kan få store problemer på det dyre og anstrengte private leiemarked i hovedstaden

Foreningen viser også til situasjonen til beboerne i de mer enn 100 kommunale leilighetene på Tøyen som skal selges. Disse vil i utgangspunktet ha rett til erstatningsbolig, men Leieboerforeningen har erfaring med at slike salgsprosesser skaper mye uro og utrygghet blant de kommunale beboerne. Derfor må det gjøres en større innsats i å informere og trygge beboerne. 

I brevet skisserer Leieboerforeningen mulige tiltak som kan bidra til økt trygghet og sikring av beboernes situasjon, blant annet: 

  • Tilbud om startlån til kjøp av bolig
  • Leie til eie-løsninger
  • Rett tilbud å bli boende som kommunal leieboer
  • Midlertidig forlengelse av leieavtaler
  • Bistand til å skaffe leiebolig i det private leiemarkedet
  • Individuelt tilrettelagt informasjon om rettigheter og plikter til alle beboerne 

Les mer:


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...