Boligutleiere: Opptrer lovstridig ved avvisning av boligsøkere


  • Publisert: tirsdag 05 august, 2014 - 18:09
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Nyheter  •  Boligutleiere: Opptrer lovstridig ved avvisning av boligsøkere
    Ivar Johansen (SV) er en markant politiker i Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere i en konkret sak poengtert at det er lovstridig alene å avvise boligsøkere fordi de har stønad fra NAV eller sosialtjenesten. Men den lovstridige praksis fortsetter allikevel, skriver Ivar Johansen (SV) på sin blogg.

En sjekk en tilfeldig dag i juli viser at det denne dagen lå 154 annonser på finn.no der utleier skriver at sosial-/kommunal husleiegaranti ikke aksepteres. I tillegg er det mange annonser der det kreves at leietaker har fast jobb eller det gjøres et poeng ut av at man ønsker en norsk leietaker som enten er i jobb eller student ved å fremheve etnisiteten og statusen til de som leier i leiligheten fra før av.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere i en konkret sak poengtert at det er lovstridig alene å avvise boligsøkere fordi de har stønad fra NAV eller sosialtjenesten: "Det å ha et sted å bo er svært viktig for den enkeltes livskvalitet og forsørgelsesevne. Å bli utelukket fra leiemarkedet er etter ombudets syn svært inngripende. Ombudet mener det vil være uforholdsmessig inngripende overfor personer med nedsatt funksjonsevne å bli avskåret som leietaker basert på at man mottar arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, uten å foreta en nærmere vurdering av søkerens betalingsevne.

Ombudets konklusjon er at at Fredensborg Eiendomsselskap handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens vern mot diskriminering i husleieloven § 1-8 jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4, når de avskjærer leietakere fordi de mottar arbeidsavklaringspenger og generelt stønad fra NAV, uten å foreta en konkret vurdering av søkernes økonomi."

Men både Fredensborg selv og andre utleiere fortsetter altså - bevisst - å opptre lovstridig. Skal de kunne gjøre det uten at myndighetene reagerer?

 

Kilde: Ivar Johansens Blogg


Relaterte artikler

Utleiere må endre leiekontraktene 11 utleiefirmaers leiekontrakter er sjekket av Forbrukerombudet, fire av dem må nå rydde opp i leiekontrakten når det gjelder vedlikeholdsplikt. Vi...

Enslige med barn sliter på boligmarkedet Janne Charlotte Berntsen (20) har lett etter nytt bosted i tre måneder. Hun føler seg plassert nederst i søkerbunken fordi hun har en datter på elleve...

Leieboere uten rettigheter På Tomasjord Amfi i Tromsæ har 90 leietakere, flere av dem med familier, leid leiligheter på seksmånederskontrakter med Bonord. Nå krever ny eier at d...

Husleie: 100 000 i måneden Markedets dyreste utleiebolig ligger på Tjuvholmen. Men du skal ha god månedslønn for å ha råd til herligheten. Det er DittOslo.no som melder om de...

Markedsleiepriser fra FINN Leieprisene økte med 6 prosent i 2013, og dyrest er det i Stavanger og Oslo. Dette viser tallene fra FINN som publiserer halvårstall for leiepris...