Boligkjøpere frykter uventede utgifter

  • Boligkjøpere frykter uventede utgifter
    Randi Flesland i Forbrukerrådet

Mange boligkjøpere frykter at boligens tilstand er dårligere enn forventet - og dermed store, uventede utgifter, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. Samtidig ser vi at bare halvparten av boligkjøperne leser all tilgjengelig informasjon om boligen. 

Nesten halvparten (47 prosent) av de under 30 år er bekymret for uventede utgifter. 37 prosent av alle potensielle boligkjøpere tror at dette vil være deres største bekymring neste gang de skal kjøpe bolig.

Bare halvparten leser alt
Vår ferske undersøkelse viser også at, basert på sist gang man la inn bud på en bolig, var det kun halvparten som leste all tilgjengelig informasjon om boligen før de la inn bud. 3 av 4 brukte under to timer på å gjennomgå boligen på visning før de la inn bud. 46 prosent brukte under en time.

- Det er viktig å lese rapport fra takstmannen før man går på visning og å undersøke nøye det som må undersøkes nærmere når du er på selve visningen. Bare halvparten har lest alt. Det er meget bekymringsfullt, mener Forbrukerrådet.

- Har du fått informasjonen, har du ikke noe å klage på. Denne gruppen tar derfor på seg stor risiko. Les all informasjon før du legger inn bud!

- Du bør helst lese alt allerede før visningen. Takstmannens vurdering og egenerklæringsskjemaet fra selgeren er helt avgjørende. Husk at ett eneste ord som forteller om en skade, kan gjøre at du taper muligheten til å reklamere overfor selger eller eierskifteforsikringsselskapet, sier direktør Randi Flesland.

- Det er i samsvar med våre erfaringer at kjøpere overser viktige ting før de gir bud. På visningen kan du sjekke forhold som virker uklare eller har risiko. I andre kjøp er man normalt ikke buden før kontrakten er underskrevet, sier Flesland.

 Markedsverdi og tilstand
Videre viser undersøkelsen at 8 av 10 mener det er viktig at en kyndig takstmann gir sin vurdering avmarkedsverdien på en bolig før de legger inn sitt bud. Dette ser ut til å være særlig viktig for de som er 45 år og eldre. Bortimot 9 av 10 mener det er viktig at en kyndig takstmann gir sin vurdering avtilstanden på en bolig før de legger inn bud.

- Det er en fordel for forbrukerne at det er flere som gir sin verdivurdering av boligen, sier Randi Flesland.  Undersøkelsen viser at det haster å få på plass en obligatorisk tilstandsrapport ved boligsalg. Boligkjøperne trenger også mer tid til bolighandelen: De må få en dag ekstra mellom visningen og budrunden, slik at boligkjøperne får gjort overveielser, lest all informasjon de har fått presentert, gjort undersøkelser og vurdert kjøpsalternativer.

Megleren vil ha høyet mulig pris
Kun 2 av 10 mener kostnaden ved å benytte eiendomsmegler i forbindelse med boligsalg ligger på et greit nivå.

- Husk at eiendomsmeglerens rolle er å få høyest mulig pris for eiendommen. Kjøperen må ikke bruke eiendomsmegleren som rådgiver i spørsmål som påvirker prisen, råder Forbrukerrådet. Men selger kan gjerne gjøre det.

1 av 3 tror at boligprisene i Norge kommer til å stige kraftig de neste fem årene. I aldersgruppen 60 år+ ser vi at hele 4 av 10 sier seg enig i denne påstanden.

Halvparten av de spurte mener boligkjøpernes betalingsvillighet har vært viktigste årsak til at boliger generelt har blitt dyrere de siste 20 årene. Også rentenivået, strengere byggekrav fra myndighetene og bankenes vilje til å gi økte lån nevnes blant de viktigste årsakene.

- Boligprodusentene o.a. argumenterer med at det bl. a. er garantikrav som gjør boligene dyrere. Men tallene viser at dette ikke har støtte i befolkningen. Det er ikke der problemene ligger, sier Forbrukerrådets direktør.

- Årsakene er sammensatte, men det er ikke forbrukerbeskyttelsen som ødelegger prisnivået, sier Flesland.

Kilde: Forbrukerrådet


Relaterte artikler

Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt Tilfeldigheter styrer ofte om du får god eller dårlig råd. Viktigst er det antakelig å ha flaks på boligmarkedet.

Stor forskjell på depositumskontoer Det er ikke uvesentlig hvor utleieren din plasserer depositumspengene dine. Renta varierer mye fra bank til bank. Det samme gjør gebyret for depositumskontoen, men gebyret er det utleieren som skal betale.

Startlånet bidro til økte boligpriser Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet – slik det fungerte før omleggingen i 2014 - bidro til økte boligpriser, men ikke flere boliger. NIBR mener det er viktig å målrette den boligsosiale politikken.

Smått, men bra Det japanske huset på 55 kvadratmeter er tegnet av arkitektene hos Mizuishi Architects Atelier.

Pusser opp for å få leid ut leiligheten Leiemarkedet har snudd på få år. - Kravet om standard er betydelig høyere enn tidligere hos studentene, sier Svein Utne.