Politisk systemsvikt gir fleire vanskelegstilte

  • Politisk systemsvikt gir fleire vanskelegstilte
    "Før det smeller" presenterer ei rekkje tiltak for å hindre at bustadbobla sprekk.

Medan Jan Tore Sanner har hendene fulle med kommunereforma, melder Prognosesenteret at bustadbyggjinga i Oslo er halvert det siste året, og at fortsatt prisvekst er å rekne med. Rapporten peikar mellom anna på mangelfull arealplanleggjing som grunn for nedgangen i bustadbyggjing.

Regjeringa Solberg vidarefører eigepolitikken som har råda sidan andre verdskrigen, men med skjerpa krav om eigenkapital og treig bustadbyggjing, vil fleire enn før måtte leige. Regjeringa la i vår fram den bustadsosiale strategien "Bolig for velferd", som inneheld gode tiltak for dei mest vanskelegstilte, men er det nok å fokusere berre på denne gruppa?

Prisfest med bismak
Ebba Boye frå Manifest Analyse har skrive kronikken "Billige lån og dyre boliger"; som sto på trykk i Klassekampen 1. juli. Her minner ho oss om korleis eigarlinja i norsk bustadspolitikk har gitt enorm vinst for foreldregenerasjonen, som har opplevd ei enorm prisstiging på bustadane sine. Berre i Oslo har verdien på bustadar firedoblast sidan 1992. Men som Boye skriv: "Prisstigningen som foreldregenerasjonen har tjent så godt på, har blitt en mur for generasjonen etter. Og den eneste måten å komme seg over muren, er å klamre seg fast i en gjeldsboble. Det er ikke inntektsveksten som gjør at vi kan kjøpe boliger til fire millioner, det er størrelsen på lånene banken er villig til å gi oss. Nordmenn er i dag blant de mest forgjelda i OECD. Blant unge par i etableringsfasen har en av fire husholdninger en gjeld på over tre ganger inntekten. Bankene jubler og renta er historisk lav."

Boye meinar vi må endre tankegangen om bustad som eit investeringsobjekt, og at stat og kommune må endre politikk for å hindre at folk kan tjene seg rike på å leige ut sekundærbustadar på ein svært pressa marknad.

Før det smeller
I rapporten "Før det smeller - politiske tiltak mot ekstreme boligpriser", frå 2013, presenterer Boye og Manifest Analyse ei rekkje tiltak for å hindre at bustadbobla sprekk. Rapporten peikar på ein langvarig politisk systemsvikt som for alvor tok til under Willoch-regjeringa på 80-talet, med deregulering av leigemarknaden og skatteletter for bustadeigarar. Det ubegrensede rentefradraget i gjeldende skattepolitikk innebærer statlige milliardsubsidier til både eiendomsspekulanter og velstående personer som investerer i bolig nummer to, tre og fire. Dette fungerer sammen med den lave formuesbeskatningen som prisdrivende. Disse problemene er vel kjent, men det synes å eksistere et tabu blant politikere mot å ta fatt i dem, skriv Boye i rapporten.

For å dempe prisveksten og motvirke bustadskrakk, foreslår rapporten tre forslag;

  • Det setjast eit tak på storleiken på lån ein kan få rentefradrag på, til dømes to millionar kroner per person. Dette vil føre til at færre privatpersonar investerar i bustadsmarknaden med inntjening som hensikt
  • Rabatt på formueskatt på bustadar ein sjølv ikkje bur i, fjernast. Dette vil ytterlegare svekkje eigedomsmarknaden som spekulasjonsobjekt.
  • Stat og kommune må føre ein aktiv bustadspolitikk gjennom kommunale bustadsselskap som regulerar tomter og legg til rette for infrastuktur.

Rapporten frå 2013 er like aktuell i år som i fjor, og Leieboerforeningen vonar at norske politikarar snart tør å inrømme at eigarlinja og skattepolitikken ikkje berre har skapt rikdom.

Last ned rapporten her

 

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...