Krever 200 000 nye utleieboliger

  • Krever 200 000 nye utleieboliger
    Den svenske leieboerforeningens modell for hvordan man kan bygge 200 000 nye utleieboliger på 10 år.

Den svenske leieboerforeningen, Hyregästföreningen, har nylig lansert en ny rapport med tittelen: "200.000 utleieboliger -  Fra ord til handling". 

14. september er det riksvalg i Sverige og Hyresgästföreningen har jobbet intenst for å sette leiesektoren på den politiske dagsorden. De tre ikke-borgerlige opposisjonspartiene har i lang tid hatt et stort forsprang på dagens regjeringskoalisjon, og nå vil Hyregästföreningen nagle partiene og spesielt socialdemokratene til en storoffensiv i bygging av nye leieboliger. De siste årene har det knapt blitt bygget nye utleieboliger i Sverige. 

Akutt boligmangel
I rapporten slås det fast at boligmangelen i Sverige er akutt. Særlig gjelder dette for utleieboliger med husleier som vanlige inntektsgrupper kan betale for. Den markedsrettet boligpolitikken som har vært ført de siste årene har ikke klart å løse de mange boligutfordringene, og derfor krever  nå Hyresgästföreningen at statlige og lokale myndigheter tar ansvar og forbedrer de økonomiske rammevilkårene for leiesektoren.

Videre står det i rapporten: Leiesektoren bidrar til balanse i boligmarkedet og er ikke påvirket av de samme prissvingningene som eierboliger. Det er i hovedsak utleieboliger med rimelige husleier som det er for lite av. Det er derfor nødvendig at regjeringen setter et politisk mål om at det skal bygges minst 20 000 nye utleieboliger per år de neste ti årene. Staten må få på plass de nødvendige verktøyene som trengs for å nå dette målet, og sørge for at det blir like økonomiske vilkår for bygging av utleieleiligheter som for hytter og eierboliger.

Hyregästföreningen kommer med følgende tiltak som de mener vil bidra til at det blir bygget 20.000 nye leieboliger per år:

  • Innføring av en investeringstimulans på SEK 175.000 til 245.000 per leilighet. Stimulansen må kobles sammen med et "tak" på husleiene.
  • Innføring av en ny statlig kredittordning til nye utleieboliger
  • Koble sammen den statlig satsing på infrastruktur med krav til bygging av nye utleieboliger.
  • Bruk av statens grunn og tomter til bygging av nye utleieleiligheter.
  • Kommunene må planlegge arealbruken slik at det fører til betydelig økt produksjon av leieboliger, særlig i vekstområdene.
  • Kommunene må få økt bemanning og kompetanse til å håndtere økt boligproduksjon. 
  • Kommunene må tilby rimelige tomter og vilkår for bygging av nye leieboliger. 

Mer informasjon:


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...