Gode tilbakemeldinger fra medlemmene


 • Publisert: tirsdag 17 juni, 2014 - 20:39
 • Skrevet av: • Gode tilbakemeldinger fra medlemmene
  Ni av ti medlemmer sier de vil anbefale Leieboerforeningen til andre. Dette viser at våre medlemmer er meget fornøyd med foreningen.

Ni av ti medlemmer vil anbefale andre å melde seg inn i Leieboerforeningen og tilfredsheten med foreningens medlemstjenester er svært høyt. 

De første resultatene fra medlemsundersøkelsen foreligger nå. Mange av tallene er direkte sammenliknbare med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2010, og det er mulig å se en del klare endringer. Her er i kortversjon noen av resultatene i undersøkelsen:

 • Over halvparten av Lbfs medlemmer er single og nesten halvparten bor alene. 
 • Om lag 2/3 bor i Oslo eller Akershus.
 • En tredjedel av medlemmene tjener under 300.000 i året. 
 • Over halvparten oppgir å ha høyere utdanning, men kun fire av ti har full jobb.
 • To av tre bor i Oslo og Akerhsus, og litt over halvparten bor i Oslo. Det er en vekst i antall som kommer fra andre deler av landet. 
 • De fleste blir kjent med Lbf gjennom venner eller internett. Det er ulike grunner til at folk melder seg inn, men mange ønsker å «forsikre» seg mot fremtidige problemer. Det er også en klar endring i retning av at boligpolitikk er viktigere enn juridisk bistand i begrunnelse for innmelding.
 • Litt over halvparten har benyttet seg av Lbf juridiske tjenster.
 • Medlemmene er svært fornøyd med de ulike tilbudene til Lbf. Tilfredsheten med Lbfs medlemskap har økt på alle områder, fra et allerede svært høyt nivå i 2010.
 • Ni av ti vil anbefale Lbf til andre.
 • Omtrent seks av ti leier av privatperson og bare en av ti bor i kollektiv/bofelleskap.

Se grafer og diagrammer fra medlemsundersøkelsen her