Forvirrande om huseleigegaranti

  • Forvirrande om huseleigegaranti
    Ansvarleg advokat Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen.

Dei siste åra har det blitt meir vanleg at nye leigetakarar får tilbod om å inngå avtale om husleigegaranti i staden for depositum. Sidan garantisummen ofte er vesentleg lågare enn depositumet, er det mange som let seg freiste til å velgje denne løysinga.

- Husleigegarantien er ein einggongssum som oftast utgjer rundt 10 prosent av depositummssummen. Garantien betalast inn til utleigar når leigehøvet etablerast, og skal sikre at utleigar får erstatning for skade som er utført av leigetakaren. Imidlertid må leigetakaren betale heile skadesummen dersom uhellet er ute. Dermed er det forsikringsselskapet, som har stilt garantien, som profiterar på dette. Det er mange som vel denne løysinga fordi dei ikkje har god nok økonomi til å betale eit stort depositumsbeløp, eller fordi dei ikkje ynskjer å binde opp eit stort beløp over lengre tid. Men det er altså viktig at leigetakarar forstår at denne summen ikkje vert refundert, fortel Lbf sin advokat Anne Mette Hårdnes Skåret.

Utleigarar må opplyse betre
Forbrukarombudet er skeptiske til ordninga, og har sett døme på at leigetakarar misforstår ordninga. No har dei sendt brev til fem av dei store profesjonelle utleigarane; Utleiemegleren, Øie Eiendomsutvikling, Søylen Eiendom, Maya Eiendom og Leiebolig Utleie, der utleigarane bes gjennomgå marknadsføringa av husleigegarantien. Norwegian Broker, som var den fyrste utleigaren som lanserte garantien til sine leigetakarar, har også vore i kontakt med Forbrukerombudet, og endrar no informasjonsmateriellet dei har om ordninga.

Depositum er betre
I fjor haust gjekk Forbrukerrådet ut og advarte mot ordninga. Fagdirektør fagdirektør Thomas Bartholdsen understreka viktigheita av å dokumetere husværets tilstand ved innflytjing, gjerne ved hjelp av fotodokumentasjon. Leieboerforeningen stiller seg bak Forbrukerrådets forslag og anbefalar også våre medlemmar å velgje depositum heller enn husleigegaranti.


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Nye takter i Bodø I Bodø har Arbeiderpartiet og Raudt fått fleirtal i det nye bystyret. Leieboerforeningen har tatt ein prat med varaordførar Synne Bjørbæk frå Raudt, s...

Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid Et av LbFs viktigste virkeområder er å arbeide interessepolitisk for å ivareta og styrke leieboernes sak i forhold til lovverket og i andre saker knyttet til boligleiesektoren. Dette er fastslått i vedtektene, og i løpet av året avholder vi en rekke møter med politiske partier, vi samarbeider med kommuner og utbyggere om prosjekter som gagner leieboere spesifikt, eller leiesektoren generelt, og vi avgir høringssvar på aktuelle saker. Dessuten sender vi brev til departement og andre angående saker vi mener er viktige.

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...