Advarer mot verdensomfattende boligboble

  • Advarer mot verdensomfattende boligboble
    Min Zhu, IMF (Foto: Thomas J. Dooley, IMF).

Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer mot en verdensomfattende boligboble som de mener nå bygger seg opp, og de voldsomme konsekvensene et internasjonalt boligkrakk kan ha på verdensøkonomien.

Pengefondet, som er en organisasjon bestående av 187 medlemsland som blant annet jobber for å fremme pengesamarbeid, økonomisk vekst og finansiell bistand, nevnte spesifikt Norge som eksempel på et overopphetet og overvurdert boligmarkedet med bobletendenser.

- Boligprisene holder seg godt over historiske gjennomsnitt for de fleste land når man måler boligprisene opp mot leienivå og inntekter, fortalte leder for IMF Min Zhu. - Dette gjelder blant annet for Australia, Belgia, Canada, Norge og Sverige, la han til.

Det er ikke første gang IMF uttrykket sin bekymring over det norske boligmarkedet. I fjor høst uttalte de at boligmarkedet her i Norge var blant verdens mest overvurderte, og anslo at boligprisene var opptil 40 prosent for høye. I begynnelsen av juni kunne Eiendom Norge melde om ”all time high” boligpriser, så IMFs bekymring er etter all sannsynlighet fortsatt like aktuell.

Også på en pressekonferanse i slutten av mai understreket de sin holdning til måten Norge favoriserer investering i bolig.

- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer. Generelt har det norske skattesystemet blitt mer komplekst over årene, med mange fritak og favoriseringer. Det bør bli mer nøytralt, sa Tom Dorsey i IMF på pressekonferansen.

Mange norske eksperter mener imidlertid at IMF ikke tar hensyn til særnorske forhold som befolkningsvekst, stabil økonomi og nordmenns sterke holdning til å eie bolig.

Kilde: Boligmani


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.